Partners gezocht voor impactfonds micropensioenen

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content
25-10-2016

Een impactfonds dat micropensioen- en microverzekeringsprojecten in ontwikkelingslanden financiert. De Stichting Duurzame (Micro-) Pensioenen in Ontwikkelingslanden (SDMO) wil dit oprichten en zoekt hiervoor partners.

SDMO is een initiatief van het Verbond van Verzekeraars en de Pensioenfederatie. De stichting helpt bij het opzetten van collectieve pensioenvoorzieningen in ontwikkelingslanden.

Tot nu toe werden SDMO-projecten gefinancierd met bijdragen uit de pensioen- en verzekeringssector, die werden verdubbeld door het ministerie van Buitenlandse Zaken. De stichting wenst een meer toekomstbestendige manier van financieren en is uitgekomen op het impactfonds. Dat kan een ideële doelstelling met een zakelijke benadering combineren, waardoor zowel een sociaal als een financieel rendement kan worden behaald.

Maatschappelijke betrokkenheid

Verzekeraars, pensioenuitvoerders en pensioenfondsen kunnen financieel participeren in het fonds. Daarbij zal het gaan om bedragen tussen € 100.000 en € 5 miljoen. “Voor institutionele beleggers uit onze achterban zijn dat eigenlijk te kleine bedragen”, zegt Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond en lid van het SDMO-bestuur. “Tegelijkertijd zien we dat maatschappijen nadenken over manieren hoe zij uiting kunnen geven aan hun maatschappelijke betrokkenheid en hoe ze ideële doelstellingen en rendementsdoelstellingen kunnen combineren.”   Aegon, Achmea, a.s.r. en MN hebben al aangegeven mee te doen aan de verdere ontwikkeling van het fonds, maar SDMO zoekt nog meer partners. Weurding: “Het impactfonds biedt hun een innovatief model om maatschappelijk verantwoord te investeren op het terrein van micropensions en microinsurance.”

Grotere impact

SDMO kan voor de financiering van projecten terecht bij het fonds, dat een zelfstandige positie krijgt. Weurding: “Een professioneel fondsmanagement garandeert een revolverend en daarmee langdurig inzetbaar kapitaal, waarmee de impact kan worden vergroot. Partijen kunnen zelf bepalen wat er met het behaalde rendement gebeurt. Dit kan terugvloeien of weer worden geïnvesteerd in nieuwe projecten.”

Het fonds past volgens Weurding “uitstekend in de ‘trade and aid’-gedachte van het ministerie van Buitenlandse Zaken”.

Wilt u meer weten? Mail dan naar t.brinkman@verzekeraars.nl


Was dit artikel nuttig?