Skip to Content

Schade jaarwisseling meer dan gehalveerd

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Volgens de eerste berekeningen* van het Verbond van Verzekeraars komt de particulier verzekerde schade aan woningen en auto’s tijdens de afgelopen jaarwisseling uit op ongeveer 6 miljoen euro. Dat is 60 procent minder vergeleken met een ‘normale’ Oud & Nieuw (circa 14 miljoen euro). Stichting Salvage, die namens brandverzekeraars eerste hulp na brand biedt aan verzekerden, ontving 56 procent minder meldingen dan de jaarwisseling ervoor. De werkelijk verzekerde schade ligt hoger omdat medische kosten en claims op zakelijke verzekeringen niet zijn inbegrepen.

Het Verbond ziet dit jaar ongeveer 4,5 miljoen euro schade op particuliere opstal- en inboedelverzekeringen en 1,5 miljoen voor particuliere autoverzekeringen. “Door de huidige coronasituatie waren er deze jaarwisseling minder incidenten, zoals woningbranden en autobranden,” zegt Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond van Verzekeraars. “Als verzekeraars ondersteunen we alle maatregelen die kunnen leiden tot een veiliger jaarwisseling: het is immers in ieders belang dat veiligheid voorop staat.”

Particuliere opstal- en inboedelverzekeringen

Het aantal claims op de particuliere inboedel- en opstalverzekering ligt zo’n 60 procent lager dan normaal. Dit is ook terug te zien in de daling in het aantal meldingen van Stichting Salvage, die verzekerden eerste hulp biedt na woningbrand. Het aantal vuurwerk-gerelateerde schades valt beduidend lager uit. Zo speelde vuurwerk een rol in 20 procent van het totale aantal branden tijdens de jaarwisseling, vorig jaar was dit nog 50 procent.

Auto’s

Het aantal claims bij particuliere autoverzekeringen ligt circa 40 procent lager dan in andere jaren. Weurding: “In onze registratie zien we de afgelopen jaren een flinke toename van het aantal autobranden, ook tijdens oud en nieuw zijn er weer de nodige auto's in vlammen op gegaan. Omdat autobrand alleen gedekt is bij allrisk en beperkt casco, zien verzekeraars alleen deze claims en niet van voertuigen die WA-verzekerd zijn. Naast materiële schade, is de impact op het veiligheidsgevoel door autobranden enorm.”

Schadebedragen voor de zakelijke markt zijn nog niet bekend.

*De schatting van het Verbond is gebaseerd op de eerste claims die verzekeraars op oudjaarsdag en 1 januari registreren en het incidentenoverzicht van Stichting Salvage. De schatting beperkt zich tot verzekerde schade die onder de dekking valt van particuliere opstal-, inboedel- en autoverzekeringen (allrisk en beperkt casco). Medische kosten en schadebedragen voor bedrijven en scholen/kinderdagverblijven zijn nog niet bekend.

 


Was dit nuttig?