Verbond wil eerlijk speelveld bij naleving sanctiewet

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Verzekeraars en andere spelers in de financiële sector moeten in heel Europa dezelfde controles uitvoeren in het kader van de sanctiewetgeving. Dat is nu niet het geval en daardoor ontstaat een ongelijk speelveld. Het Verbond heeft dat deze week laten weten aan EIOPA, de Europese toezichthouder voor verzekeraars.

Nederlandse verzekeraars verzetten veel werk om te voorkomen dat zij zaken doen met mensen, bedrijven of landen die figureren op een sanctielijst, nationaal of internationaal. Dat kan soms ook ongemerkt gebeuren, bijvoorbeeld wanneer achter een te verzekeren bedrijf of stichting iemand schuil gaat die op zo’n sanctielijst staat. In dat geval zou alsnog zaken worden gedaan met een gesanctioneerde. Daarom is het belangrijk dat verzekeraars controleren wie de zogeheten ‘ultimate beneficial owners’ (UBO’s) zijn.

Omdat terrorisme en de financiering daarvan niet aan landsgrenzen gebonden zijn, is het van groot belang dat alle spelers in omringende landen dezelfde controles uitvoeren. Naar de stellige overtuiging van het Verbond is dat niet het geval. Ook in de handhaving van de 4e anti-witwasrichtlijn zit veel verschil tussen de EU-lidstaten, zo bleek eerder uit onderzoek van de European Supervisory Authorities (ESA’s).


Was dit artikel nuttig?