Skip to Content

Diversiteit steeds belangrijker voor toezichthouders

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

De jaarlijkse conferentie van de IAIS, de International Association of Insurance Supervisors, vond in november in Chili plaats. Jochem van Stiphout was daarbij en schrijft in een persoonlijk relaas wat hem is opgevallen. “Diversiteit, gelijkheid en inclusie staan hoog op de agenda van de toezichthouders.”

Jochem van Stiphout is Senior Advisor European & International Affairs bij het Verbond van Verzekeraars. Hij werkt een groot deel van zijn tijd in Brussel en behartigt de belangen van Nederlandse verzekeraars in Europa en wereldwijd. Op 10 en 11 november was hij bij de annual conference van de internationale associatie van toezichthouders in Santiago.

Aandacht voor DE&I

“Wat me het meeste opviel, was dat het onderwerp diversity, equity en inclusion (DE&I) zo prominent op de agenda van toezichthouders staat. Het stond zowel tijdens een uitgebreide paneldiscussie als bij een lunch over vrouwen in de verzekeringssector centraal. Het belang van DE&I in de verzekeringswereld en in het toezicht is vanuit verschillende perspectieven benadrukt, waarbij met name de zogenoemde ESG-criteria (Environmental, Social en Governance) een grote rol vervullen. Deze criteria vormen de basis van onze kijk op duurzaamheid. En waar in de afgelopen jaren het vizier vooral op de Environment-pijler lag, begint dat nu te schuiven naar de sociale component en dan in het bijzonder naar de diversiteit, gelijkheid en inclusiviteit.”

Jochem in Santiago de Chile

Rol toezichthouder

“Ik snap dat wel. We weten immers allang dat diverse organisaties meer succesvol zijn. Zij kunnen de verschillende wensen van de samenleving beter bedienen. Simpelweg omdat ze een afspiegeling zijn van die samenleving. De kans dat toezichthouders op korte termijn met quota of stresstesten komen, lijkt me overigens niet zo groot, maar het onderwerp staat wel prominent op de agenda. Zowel bij de IAIS als bij de individuele toezichthouders. Tijdens de conferentie heeft de IAIS een statement gepubliceerd, waarin ze nog maar eens benadrukt dat toezichthouders veel belang hechten aan DE&I.”

Lange weg

“Zo wordt er onder meer geschreven dat een divers bestuur bij verzekeraars tot een betere corporate governance leidt. Daarnaast wordt het risico op tunnelvisie kleiner. En ten slotte is er meer oog voor het aanpakken van protection gaps, die met name bij minderheidsgroepen voorkomen. De IAIS constateert in het statement ook dat er wel stappen zijn gezet, maar er nog een lange weg is te gaan. De associatie neemt daarom het voortouw en begint met een inventarisatie van maatregelen die al zijn genomen om diversiteit te bevorderen. Ook wil de IAIS in kaart brengen in hoeverre onze sector representatief is voor de samenleving. Daar zullen ongetwijfeld hiaten in zitten, maar dan weten we meteen waar er nog werk aan de winkel is.”

“De toezichthouders maken zich geen zorgen over de solvabiliteit, maar verzekeraars zijn natuurlijk niet immuun voor inflatie”

Gevolgen inflatie

“Naast de diversiteit ontkwam de IAIS er niet aan om de hoge inflatie en de te verwachten recessie op de agenda te zetten. De toezichthouders maken zich weliswaar geen directe zorgen over de solvabiliteit van verzekeraars, maar onze sector is natuurlijk niet immuun voor de financieel onzekere tijden waarin we leven. De stress waar de Britse pensioensector in terecht is gekomen, is niet voor niets meerdere keren aangehaald als een tekenend voorbeeld. Het zijn gevaren die ook de verzekeringssector kunnen raken. Denk maar aan het risico dat veel klanten tegelijk hun polis opzeggen, omdat ze moeten bezuinigen op hun vaste lasten. Of aan de gestegen kosten, waardoor verzekeraars hun premies moeten verhogen. Klanten worden dan met meer kosten geconfronteerd, terwijl ze juist op zoek zijn naar besparingen. Inflatie zorgt met andere woorden voor hoofdbrekens, ook voor de toezichthouders.”

Brazilianen als voorbeeld

“Was het dan vooral kommer en kwel in Chili? Nee, dat zeker niet. De grote waarde van de conferentie was voor mij persoonlijk dat ik met veel toezichthouders en collega-associaties heb kunnen spreken. Bijvoorbeeld uit Zuid-Amerika over technologie in de verzekeringssector. Maar ook met Japanse en Braziliaanse verzekeraars over datadeling. De Brazilianen lopen wereldwijd voorop in het delen van data en de vraag rijst wat wij daarvan kunnen leren?”

Binnenkort verschijnt in onze openbare nieuwsbrief een artikel over de Braziliaanse werkwijze. Nog geen abonnee? Meld je dan meteen aan.

Onderling begraven in Chili
Het bezoek aan Chili was voor Jochem van Stiphout ook een mooie gelegenheid om een andere cultuur te ervaren. Precies tijdens zijn verblijf werd Allerzielen gevierd, een katholieke feestdag waarbij overledenen worden herdacht. Hij was op dat moment in Santiago en heeft kennis gemaakt met de begrafeniscultuur in Chili. “Via een soort onderlinge kun je op een prominente plek worden begraven.”

Begrafeniscultuur in Chili
“Op 2 november ben ik naar de algemene begraafplaats van Santiago geweest. De grootste begraafplaats van Latijns-Amerika waar meer dan twee miljoen mensen begraven liggen. Het is mooi om te zien hoeveel Chilenen die dag op pad zijn, om bloemen naar de graven van hun geliefde of familieleden te brengen. Maar ook om wijn te drinken. De begrafeniscultuur in Chili is sowieso heel bijzonder. Chilenen vinden het belangrijk om goed te worden begraven en zichzelf een mooi plekje te bemachtigen. De begraafplaats van Santiago is ook niet, zoals bij ons, een rechthoekig terrein met rechthoekige graven, die keurig op een rijtje liggen. Het heeft meer weg van een compleet dorp, met hoogbouw, laagbouw en een ‘platteland’. Daar zie je ook de onder-, midden- en bovenlaag van de bevolking terug. In de vrijstaande tempels liggen de rijken en de hoogwaardigheidsbekleders begraven. Het is alsof je door een villawijk loopt. En op het platteland, met hele kleine steentjes, vindt de onderlaag van de bevolking zijn laatste rustplaats. Het interessante is echter dat er in Chili diverse onderlingen (mutualidades) actief zijn waar je je ook als ‘simpele’ Chileen bij kunt aansluiten. Daardoor kan iedereen in Chili ‘op stand’ worden begraven. Mooi!”

Begraafplaats in Santiago de Chile


Was dit nuttig?