Skip to Content

Publicatie investeringsplan voor Europese Green Deal

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

De Europese Commissie (EC) presenteerde vorige week haar investeringsplan voor een duurzame Europese Unie. Dit plan gaat niet alleen over publieke investeringen, maar ook over nieuwe initiatieven om private investeringen van onder meer verzekeraars te verduurzamen.

Het Sustainable Europe Investment Plan vormt de financiële pijler van de Europese Green Deal en moet de komende 10 jaar ten minste 1 biljoen euro aan duurzame investeringen mogelijk maken. Dit bedrag wordt vrijgemaakt binnen de langetermijnbegroting van de Europese Unie. Ook is het plan extra private financiering aan te trekken door gebruik te maken van de EU-garantie in het kader van het InvestEU-programma.

Particuliere duurzame investeringen

Omdat particuliere bedrijven en huishoudens het grootste deel van de duurzame investeringen moeten leveren, vindt de EC het belangrijk om instrumenten in te voeren om beleggers naar duurzame investeringen te leiden. Het ‘Actieplan duurzame groei financieren’ uit 2018, dat nu in de afrondende fase van het wetgevingsproces zit, sluit hierbij aan. De lagere Europese wetgeving bij de verordening over informatieverplichtingen over duurzaamheid wordt nu uitgewerkt. De verordening met een raamwerk (taxonomie) om duurzame beleggingen te bevorderen, wordt naar naar verwachting binnen enkele maanden formeel vastgesteld door het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie.

Nieuwe strategie voor duurzame financiële sector

De EC presenteert in vervolg op het actieplan in het derde kwartaal van 2020 een hernieuwde strategie voor duurzame financiering. Het doel daarvan is om duurzame financiering verder op te schalen. Dit wordt voorafgegaan door een openbare consultatie in het eerste kwartaal.

De hernieuwde strategie zal naar verwachting leiden tot nieuwe initiatieven die zijn gericht op onder meer verzekeraars. In het investeringsplan noemt de EC alvast twee initiatieven waarover zij eerder communiceerde. Grote bedrijven moeten hun informatieverstrekking over klimaat en milieugegevens verbeteren, zodat investeerders worden geïnformeerd over duurzame investeringsmogelijkheden en hun investeringen beter kunnen verduurzamen, zo wil de EC. Daartoe zal zij de richtlijn niet-financiële verslaglegging herzien. Verder noemt de EC de invoering van een Europese standaard voor green bonds. Beide initiatieven kunnen het verzekeraars makkelijker maken om duurzaam te beleggen.

Samen met Insurance Europe volgen wij in de komende maanden de uitwerking van de in het investeringsplan genoemde acties en houden leden hiervan op de hoogte.

Shutterstock 1888881763

Schademiddag 2024

  • 5-6-2024
  • Event
  • Vakkennis

Was dit nuttig?