Skip to Content

Europees Parlement publiceert amendementen Solvency II herziening

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Op dinsdag 2 augustus publiceerde het secretariaat van de commissie Economische en Financiële zaken (ECON) in het Europees Parlement drie amendementsrapporten. In deze rapporten staan alle voorgestelde amendementen van Europarlementariërs uit de ECON-commissie op het eerdere conceptrapport van rapporteur Markus Ferber over de herziening van de Solvency II richtlijn.

In totaal diende de verschillende Europarlementariërs meer dan 600 amendementen in. Deze variëren van voorstellen voor meer vergaande eisen op het gebied van bufferkapitaal en rapportages door verzekeraars tot voorstellen voor kapitaalsverlichting en het schrappen van bepaalde artikelen uit de richtlijn om de administratieve lasten voor verzekeraars te verlichten. 

Zowel het Verbond van Verzekeraars als Insurance Europe gebruiken de komende weken om de voorgestelde amendementen zorgvuldig door te nemen om te bezien hoe deze zich verhouden tot de standpunten en belangen van Nederlandse verzekeraars. Vervolgens zoekt het Verbond na het zomerreces contact met een aantal van de betrokken Europarlementariërs om ze te informeren over de mogelijke gevolgen van de verschillende amendementen.

Een eerste bespreking van de amendementen binnen de ECON-commissie, onder leiding van rapporteur Markus Ferber, is voorzien voor 31 augustus. De uiteindelijke stemming over een definitieve positie vanuit het Europees Parlement is voorzien op 1 december 2022. Tot die tijd proberende verschillende Europarlementariërs het onderling eens te worden over welke van de voorgestelde amendementen een plekje moeten krijgen in het uiteindelijke parlementsstandpunt. Het Verbond van Verzekeraars houdt gedurende deze hele periode vinger aan de pols en neemt waar mogelijk contact op met de betrokken parlementariërs om het perspectief van de verzekeringssector duidelijk te maken.

De Europese Commissie publiceerde haar voorstel voor de herziening van Solvency II in september 2021. In juli 2022 bereikte de Raad, waarin alle Europese lidstaten vertegenwoordigd zijn, een akkoord over hun gezamenlijke standpunt. Nadat het Europees Parlement ook een definitieve positie heeft ingenomen onderhandelen de Raad en het Europees Parlement gezamenlijk over de definitieve tekst van de herziening. Een akkoord hierover wordt op zijn vroegst halverwege 2023 verwacht, waarna de herziening naar verwachting vanaf eind 2024 in werking zal treden.

Voor meer achtergrondinformatie lees ook: Europarlement komend jaar aan zet bij belangrijke herziening Solvency II (verzekeraars.nl)


Was dit nuttig?