Nog steeds geen duidelijkheid over Brexit, wat nu?

Op deze pagina staat ook informatie speciaal voor leden. Log in voor toegang of vraag een account aan.

Op dinsdag 15 januari stemde het Britse parlement over de Brexit-deal van Theresa May. Deze deal haalde het niet. Dit betekent dat de onzekerheid over de gevolgen van Brexit nog steeds niet voorbij is. Ook is de kans op een no-deal scenario is toegenomen, in dat geval is er in beginsel niets geregeld over de toekomst tussen de EU en het VK. Verzekeraars moeten zich op alle scenario’s voorbereiden.

Gevolgen van Brexit
Eerder concludeerden het Verbond en DNB dat de gevolgen van Brexit voor Nederlandse verzekeraars relatief beperkt zijn. Voor individuele verzekeraars of bepaalde producten kunnen er echter wel grote gevolgen zijn. DNB heeft de risico’s voor Nederlandse verzekeraars in kaart gebracht. De uitkomsten van dit onderzoek zijn hier te vinden. Daarnaast is het van belang oog te hebben voor het uitwisselen van persoonsgegevens in het kader van de Brexit. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft in december 2018 aangegeven dat zij nog met een nadere toelichting komt. Als deze verschijnt zullen wij u daar ook over informeren.

Het Verbond voert regelmatig overleggen met DNB en AFM over de gevolgen. Samen met deze partijen wordt invulling gegeven aan de voorlichting. Op de website van DNB is meer informatie te vinden over de voorzorgsmaatregelen die verzekeraars kunnen nemen. De AFM informeert financiële instellingen over nieuwe vormen van wederzijdse markttoegang.

Derivaten
Een van de grootste problemen als gevolg van de Brexit is de handel en clearing van derivaten via Londen. Het Verbond heeft bij de Europese Commissie, het Nederlandse ministerie van Financiën en de toezichthouders aangedrongen op tijdige (nood)maatregelen. Inmiddels hebben zowel de Europese Commissie als het ministerie van Financiën maatregelen getroffen. De maatregelen bestaan uit enkele onderdelen. Zo is er een tijdelijk en voorwaardelijk gelijkwaardigheidsbesluit genomen voor een vaste periode van twaalf maanden om te waarborgen dat er geen onmiddellijke verstoring plaatsvindt van de centrale clearing van derivaten (2018/2031).

Ook is een tijdelijk en voorwaardelijk gelijkwaardigheidsbesluit genomen voor een vaste periode van 24 maanden om te waarborgen dat er geen verstoring plaatsvindt van centrale bewaardiensten voor EU-marktdeelnemers die momenteel gebruikmaken van exploitanten in het VK (2018/2030). Er komen twee gedelegeerde verordeningen om de vernieuwing voor een vaste periode van twaalf maanden van bepaalde otc-derivatencontracten te vergemakkelijken, wanneer een contract wordt overgedragen van een tegenpartij uit het VK naar een tegenpartij uit de EU.

Gevolgen specifieke verzekeringen
Het Verbond ontvangt signalen van verzekeraars waarin zorgen worden geuit over de gevolgen van de Brexit voor de dekking van WA-, transport-, reis- (geneeskundige zorg) en AVB-verzekeringen. Ook bij productaansprakelijkheidsverzekeringen zijn er vragen in het geval de EU importeur in het VK gevestigd is. Het Verbond zal deze zaken onder de aandacht brengen bij de toezichthouders. In de tussentijd kunnen verzekeraars zich voorbereiden door de verzekeringsvoorwaarden te controleren op een eventuele Brexit, bijvoorbeeld op de formulering van het dekkingsgebied. WA-verzekeraars kunnen alvast nadenken hoe zij moeten omgaan met een no-deal scenario, waarin ze een aanzienlijk aantal groene kaarten moeten verstrekken en/of vervangen. Ook hebben meerdere verzekeraars in zakelijke contracten de Brexit expliciet genoemd. Indien verzekeraars aanlopen tegen concrete problemen voor specifieke verzekeringen kunnen zij zich melden bij het Verbond.

Inzet Verbond van Verzekeraars
In de afgelopen maanden heeft het Verbond van Verzekeraars samen met Insurance Europe ook aangedrongen op een juiste afhandeling van de uitwisseling van persoonsgegevens, eerbiediging en continuïteit van bestaande contracten, vrijheid van arbeid en het garanderen van dekking van de WA motor door de nationale bureaus. Verder is het Verbond voorstander van een goede overgangsperiode, zoals het VK zelf ook doet met het temporary permissions regime. Na de Brexit zal de Europese verzekeringssector scherp in de gaten houden hoe het toezicht regime in het VK zich zal ontwikkelingen. We willen voorkomen dat er een ongelijk speelveld ontstaat.

Uiteindelijke afspraken
Of en in welke vorm de Brexit gaat plaatsvinden zal naar verwachting ook de komende weken nog onzeker blijven. De impact van de Brexit op verzekeraars is daarom nog niet met zekerheid vast te stellen. Het Verbond zal verzekeraars blijven informeren over de ontwikkelingen.


Was dit artikel nuttig?