“It takes two to tango”

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

De verzekeringssector betreurt de Brexit, maar ziet ook kansen. Dat was de boodschap die algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond gisteren in de Tweede Kamer benadrukte. Weurding was, samen met Gerard Riemen (Pensioenfondsen) en Chris Buijink (NVB), uitgenodigd voor een rondetafel over de Brexit.

Tijdens die hoorzitting bracht Weurding vier hoofdpunten in die volgens het Verbond van groot belang zijn: voorkomen van onzekerheid, eerbiedigen van langlopende contracten, gelijk speelveld en het waarborgen van data-uitwisseling. Zo sprak hij de hoop uit, dat de goede samenwerking tussen Nederland en Engeland blijft bestaan. “Op veel terreinen, waaronder de kapitaalseisen en consumentenbescherming, zijn wij ‘like-minded’. Wij gaan deze bondgenoot dus zeker missen.”

Toezicht
Zijn opmerking dat Engelse verzekeraars tot op heden nog niet voor Nederland hebben gekozen, ontlokte bij CDA-Kamerlid Pieter Omtizgt de vraag “Waarom niet?” “Uit contact met betrokken verzekeraars begrijpen wij dat daar een aantal redenen voor is. De eerste betreft het toezicht, dat in ons land zeer professioneel is, maar ook als streng en strak wordt ervaren. Bij andere (nationale) toezichthouders wordt meer ‘behulpzaamheid’ ervaren. Daarnaast krijgen wij signalen door dat beloningsregels en een eventueel Nexit-risico op termijn invloed hebben op het besluit al dan niet voor Nederland te kiezen.”

Hard of zacht?
Gerard Riemen, die namens de Pensioenfondsen het woord voerde, benadrukte op zijn beurt dat de vraag of er sprake zal zijn van een harde of een zachte Brexit “niet relevant” is. “Onze nachtmerrie is een onzekere Brexit.”
Ook directeur Chris Buijink (Nederlandse Vereniging van Banken) legde in zijn betoog vooral de nadruk op stabiliteit in zekerheid. “Strenge en strakke Europese kaders zijn van groot belang, zodat de Brexit hopelijk geen disruptief karakter krijgt.” Hij voegde daar nog aan toe dat ook wederkerigheid nodig is: "It takes two to tango."


Was dit artikel nuttig?