Op weg naar de Europese Verkiezingen: Europa en duurzaamheid

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content
01-05-2019

Tussen 23 en 26 mei kiest Europa een nieuw Europees Parlement. Dat betekent dat zo’n 400 miljoen Europeanen hun stem kunnen uitbrengen. Wij mogen op 23 mei bepalen wie er namens ons land de 29 zetels mogen bekleden, maar wat gebeurt er eigenlijk in Brussel? In een serie artikelen praten we u bij, over Europese dossiers, onze rol en de standpunten van de diverse partijen. Vandaag deel 3: duurzaamheid.

Ook bij de Europese Commissie en het Europees Parlement staat duurzaamheid, om klimaatverandering en de gevolgen hiervan te beperken, hoog op de agenda. Zij zien hierbij een belangrijke rol voor Europese wetgeving en een sleutelrol voor de financiële sector. Klimaatverandering trekt zich immers niets aan van landsgrenzen en voor het realiseren van de duurzaamheidsdoelstellingen is veel investeringskapitaal nodig.

Communicatie over duurzaamheidsbeleid

De Europese Commissie presenteerde begin 2018 het Actieplan: duurzame groei financieren, dat is gericht op de financiële sector. Een aantal maanden later verschenen de eerste wetgevende voorstellen over onder andere informatieverplichtingen en een raamwerk (taxonomie) om duurzame beleggingen te bevorderen. Over de informatieverplichtingen hebben het Parlement en de Raad van de Europese Unie in maart 2019 een voorlopig onderhandelingsakkoord bereikt, dat nog formeel moet worden bekrachtigd door de Raad. Daarnaast moet nog lagere regelgeving worden ontwikkeld en vastgesteld.

Voor de Nederlandse praktijk zal de verordening waarschijnlijk betekenen dat over een paar jaar voor vermogensopbouwproducten moet worden gecommuniceerd over het duurzaamheidsbeleid, ook op productniveau. Zoals bepleit door het Verbond en Insurance Europe gelden de regels niet voor schadeverzekeringen.

Verordening taxonomie

Het huidige Parlement heeft eind maart zijn standpunt bepaald over de voorgestelde verordening inzake de taxonomie. Ook de taxonomie heeft alleen betrekking op vermogensopbouwproducten. Het Parlement wil dat de Europese Commissie uiterlijk eind 2021 een onderzoek afrondt naar criteria voor economische activiteiten met een aanzienlijk negatief milieueffect.

Ook wil het Parlement onderzoek laten doen naar aanvullende minimumnormen op sociaal gebied en governance. De Raad heeft op dit moment nog geen standpunt ingenomen over het voorstel van de Europese Commissie. De triloogonderhandelingen beginnen nadat ook de Raad een standpunt over het voorstel heeft bepaald.

Meer Europese wetgeving in pijplijn

Naast de verordeningen over informatieverplichtingen en de taxonomie zit er nog meer Europese wetgeving in de pijplijn. Al die ontwikkelingen worden door het Verbond en Insurance Europe nauwgezet gevolgd. Naar verwachting wordt dit jaar besloten hoe duurzaamheidsrisico's en -factoren in de gedelegeerde regelgeving bij de Insurance and Distribution Directive worden geïntegreerd. Verder kijken de Europese toezichtautoriteit EIOPA en de Europese Commissie hoe duurzaamheid een plek moet krijgen in Solvency II, het toezichtraamwerk voor verzekeraars.

Nederlandse verzekeraars zijn al aan de slag

Zoals uit het IMVO-convenant blijkt, staan Nederlandse verzekeraars positief tegenover de beweging naar duurzame(re) beleggingen. Zij vinden het belangrijk dat alle economische sectoren worden gestimuleerd om deel te nemen aan de geleidelijke transitie naar duurzaamheid. Een positieve benadering heeft daarbij de voorkeur boven introductie van een wettelijke definitie van investeringen met een negatief milieueffect. En de realiteit is dat de financiële sector deels afhankelijk is van, en daarmee volgend op wat andere sectoren en de (Europese) wetgever op andere beleidsterreinen doen.

Aanpassing regelgeving Solvency II nodig?

Solvency II is bedoeld om risico’s voor verzekeraars te beoordelen en polishouders te beschermen. Verzekeraars zijn van mening dat Solvency II niet moet worden gebruikt om te bepalen of beleggingen in specifieke bedrijven duurzaam zijn. De prudentiële regels zijn immers al risico-gebaseerd, waarbij onder meer met klimaatrisico’s rekening wordt gehouden. Er moet daarom zorgvuldig worden gekeken of aanpassing van Solvency II nodig is in het kader van duurzaamheid.


Was dit artikel nuttig?