EIOPA ziet belangrijke rollen voor verzekeraars

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content
22-11-2019

Deze week hield EIOPA, de Europese toezichtautoriteit voor verzekeraars en pensioenfondsen, haar negende jaarconferentie. Hierin stond de toekomst centraal: zowel de toekomstige rol die de sector kan spelen als de activiteiten die EIOPA in komende maanden zal ondernemen.

EIOPA-voorzitter, Gabriel Bernardino, benadrukte in zijn speech de rol die verzekeraars kunnen en moeten spelen om klimaatverandering te beheersen. Volgens Bernardino is de verzekeringssector uitermate geschikt om leiderschap te tonen in de transitie naar een meer duurzame samenleving en de risico’s van klimaatverandering beheersbaar te houden.

Pensioen

Naast het klimaat ziet Bernardino belangrijke uitdagingen rond pensioenen. In de te versterken Kapitaalmarktunie kunnen de tweede pijler pensioenen volgens EIOPA een belangrijke rol gaan spelen. EIOPA wil een blauwdruk ontwikkelen voor robuuste beleidskaders voor Defined Contribution regelingen, inclusief opties voor automatische deelname.

Cyberrisico

Verder stond Bernardino in zijn openingswoord stil bij de toenemende impact van cyberrisico’s. Ook hierbij ziet hij een sleutelrol voor verzekeraars weggelegd om bij te dragen aan een goede cyberveiligheid. Een raamwerk voor de onderlinge rapportage van cyberincidenten, met geaggregeerde en geanonimiseerde data, is hiervoor een belangrijke stap.

Op het gebied van informatievoorziening aan polishouders pleit hij voor out of the box oplossingen om de werking en voorwaarden van polissen aan consumenten uit te leggen. Hierbij moeten aanbieders en toezichthouders niet alleen goed kijken naar welke informatie er wordt aangeboden, maar ook hoe deze wordt aangeboden.

Duurzaamheid

Ook Frank Elderson, toezichtdirecteur van De Nederlandsche Bank, sprak de conferentiedeelnemers toe. Verzekeraars moeten volgens hem aandacht hebben voor duurzaamheid. Niet omdat het van DNB moet maar omdat het in hun DNA zit, zo vatte hij het treffend samen. Hierbij ziet hij duurzaamheid breder dan alleen klimaatverandering. Er moet ook worden gelet op onder meer biodiversiteit en waterschaarste, omdat er samenhang is tussen de hieraan verbonden risico’s.

Solvency II

In het panel over de lopende herziening van Solvency II gaf Didier Millerot (Europese Commissie) aan dat voorstellen ook zullen worden getoetst aan de doelen van de nieuwe Europese Commissie, waaronder duurzaamheid en versterken van de Kapitaalmarktunie. Bernardino benadrukte wederom dat negatieve rentes vragen om een aanpassing van de richtlijn. Veel van de kleinere voorstellen, die nu in een consultatie zijn voorgelegd, zullen volgens hem het uiteindelijke herzieningsvoorstel van de Europese Commissie niet gaan halen.


Was dit artikel nuttig?