Skip to Content

EU-wetgeving tegen wereldwijde ontbossing ook van toepassing op verzekeraars

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Het Europees Parlement is voor de invoering van EU-wetgeving over ontbossingsvrije producten. Die regels moeten ervoor zorgen dat Europese burgers straks geen producten meer kunnen kopen die bijdragen aan de wereldwijde vernietiging van bossen. Deze voorgestelde wetgeving heeft grote gevolgen voor verzekeraars.

Het Europees Parlement (EP) sprak deze week haar steun uit voor een ontbossingsverordening van de Europese Commissie (EC) die ook gaat gelden voor financiële instellingen, waaronder verzekeraars. De voorgestelde nieuwe wet verplicht verzekeraars na te gaan (via due diligence) of in de EU verkochte producten niet geproduceerd zijn op ontboste of door ontbossing aangetaste gronden waar ook ter wereld. Daarmee wil de het parlement en de Commissie het "alarmerend tempo" van ontbossing en daarmee klimaatverandering en verlies aan biodiversiteit een halt toe roepen. Als blijkt dat een bedrijf de ontbossingsverordening niet naleeft, dan mag een financiële instelling daar niet in investeren.

Eerder heeft het Nederlands kabinet in de Beoordeling van Nieuwe Commissievoorstellen laten weten dat het tegengaan van ontbossing via de geldstromen (investeringen) van financiële instellingen beter aangepakt kan worden via bestaande initiatieven, zoals de EU-taxonomieverordening en de toekomstige Corporate Sustainability Reportive Directive (CSRD). De nieuwe verordening betekent extra wetgeving om problemen aan te pakken waar al wetgeving voor bestaat. Het verhoogt de administratieve lasten en de kosten voor naleving. Geld en tijd dat de financiële sector vervolgens niet meer kan investeren in duurzame oplossingen, zoals het tot stand brengen van toeleveringsketens waar ontbossing niet plaatsvindt.

Het Verbond trekt samen met Insurance Europe en andere financiële koepels op om deze standpunten naar voren te brengen in de onderhandelingen die naar verwachting dit najaar starten tussen de lidstaten en het parlement op weg naar een definitieve wet.

Shutterstock 1888881763

Schademiddag 2024

  • 5-6-2024
  • Event
  • Vakkennis

Was dit nuttig?