Skip to Content

Sophie in ’t Veld: PEPP met shoprecht op pensioendatum

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Iedere PEPP-spaarder krijgt het recht om bij pensioeningang te wisselen van aanbieder. Dat voorstel staat in het conceptrapport dat Sophie in ’t Veld (D66) heeft geschreven over het pan-Europees persoonlijk pensioenproduct (PEPP).

Dit sluit aan bij een voorstel dat het Verbond samen met de PPI Vereniging heeft gedaan. In de door de Europese Commissie voorgestelde verordening lijken PEPP-spaarders nog te kunnen worden uitgesloten van zo’n ‘shoprecht’.

Sophie in ’t Veld sluit ook aan bij een ander gezamenlijk voorstel van het Verbond en de PPI Vereniging: ook instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IORP’s) mogen een PEPP gaan aanbieden als zij zelf geen biometrische risico’s kunnen dragen en geen beleggingsrendement of een bepaalde uitkeringshoogte garanderen. Premiepensioeninstellingen (PPI’s) voldoen aan deze voorwaarden en kunnen zodoende, net als verzekeraars, banken en asset managers, gaan bijdragen aan een ruim en innovatief aanbod van het PEPP. Verzekeraars kunnen uiteraard een PEPP aanbieden waarbij zij zelf biometrische risico’s dragen.

In ’t Veld is rapporteur namens de Commissie Economische zaken van het Europees Parlement. Deze commissie zal het conceptrapport naar verwachting in maart bespreken, waarna commissieleden amendementen kunnen indienen. Het streven is dat het parlement kort na het zomerreces plenair een standpunt inneemt.

Haar conceptrapport ligt nu nog bij de vertaaldienst van het parlement. Na de officiële publicatie zal het Verbond het conceptrapport verder analyseren en bespreken in de PEPP-werkgroep.


Was dit nuttig?