Verbond en PPI’s: Shoprecht bij persoonlijk Europees pensioenproduct

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Het Pan-Europees persoonlijk pensioenproduct (PEPP) biedt nieuwe mogelijkheden voor individuele pensioenopbouw voor Europese burgers, vooral in landen met een minder goed ontwikkeld pensioenstelsel.

Om dit nieuwe product goed tot zijn recht te laten komen, is het wel van belang dat er een voldoende ruim en innovatief aanbod komt en deelnemers ‘shoprecht’ krijgen. Dat stellen het Verbond van Verzekeraars en de Vereniging van Premie Pensioen Instellingen (PPI’s) in een gezamenlijk advies aan het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie.

Aanvulling
Het PEPP kan een aanvulling zijn op AOW (1e pijler) en pensioen dat via de werkgever wordt opgebouwd (2e pijler). Het Verbond en de PPI Vereniging stellen voor dat behalve pensioenverzekeraars, banken en asset managers ook instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IORP’s) een PEPP mogen aanbieden, indien laatstgenoemden zelf geen verzekeringstechnische risico’s kunnen dragen, zoals risico’s in verband met levensverwachting, arbeidsongeschiktheid en overlijden. Premie Pensioen Instellingen voldoen aan deze voorwaarde en kunnen zodoende mede bijdrage aan een ruim en innovatief aanbod van het PEPP.

Kiezen
Een van de uitgangspunten van het PEPP is de mogelijkheid voor de PEPP-spaarder om te kiezen uit verschillende uitkeringsopties. Bij het afsluiten van het contract maakt de PEPP-spaarder daarover een voorlopige keuze. Omdat de aangeboden uitkeringsopties tussen soorten aanbieders (kunnen) verschillen en daarbinnen naar voorwaarden, vinden Verbond en PPI Vereniging dat iedere PEPP-spaarder het recht moet hebben om op de pensioendatum over te stappen naar een andere aanbieder. In de voorgestelde verordening is dit ‘shoprecht’ onvoldoende gewaarborgd.

  • Het advies van Verbond en de PPI Vereniging is hier te lezen
  • Klik hier voor de Engelstalige versie


PEPP is een van de onderwerpen waarin het Verbond en de PPI Vereniging samen optrekken, om de belangen van werkgevers en deelnemers nog beter te kunnen behartigen.
Op deze website hebben PPI's een eigen pagina, te vinden in het hoofdmenu onder het kopje Branche. De pagina is ook direct te benaderen via www.verzekeraars.nl/PPI


Was dit artikel nuttig?