Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Nederlanders benoemd in stakeholderspanel EIOPA

Huub Arendse, CFO van Achmea, en Roger Laeven, professor aan de Universiteit van Amsterdam, zijn benoemd in het stakeholderspanel van verzekeraars van de Europese verzekeringstoezichtsautoriteit EIOPA. Dat heeft EIOPA begin maart bekendgemaakt. De heren bezetten respectievelijk de positie van vertegenwoordiger uit de sector en uit de wetenschap. De benoeming is voor een periode van tweeënhalf jaar.

EIOPA raadpleegt het stakeholderspanel over belangrijke beleidsvoornemens op het gebied van technische standaarden en is daarmee een belangrijk gremium in de Europese belangenbehartiging. Het Verbond is dan ook zeer verheugd met deze belangrijke benoemingen, waarmee een goede en professionele inbreng in de vormgeving van het Europese toezicht wordt gewaarborgd. Het Verbond wenst beide heren veel succes toe.

Andere benoemingen

Naast Huub Arendse, die ook voorzitter is van de Commissie Financieel Economische Zaken van het Verbond en lid is van het bestuur van de Europese koepelorganisatie voor onderlingen AMICE, en Roger Laeven, die als fellow verbonden is aan het onderzoekscentrum ACIS (waaraan het Verbond financieel bijdraagt), is Insurance Europe-vertegenwoordiger Olav Jones (deputy director IE) (her)benoemd. De andere posities in het panel zijn gereserveerd voor vertegenwoordigers van onder andere consumenten, mkb, beroepsorganisaties en de wetenschap. In die laatste hoedanigheid is Karel van Hulle, voormalig afdelingshoofd verzekeringen van de Europese Commissie (her)benoemd.

Vergaderingen

De eerste vergaderingen van het stakeholderspanel van verzekeraars in de nieuwe vorm zal plaats vinden op 26 april a.s. Overigens bestaat er naast dit panel ook een stakeholderspanel van pensioenfondsen. Hierin zijn drie vertegenwoordigers uit Nederland afkomstig en namens Insurance Europe is Michaela Koller (director) (her)benoemd. Dit panel heeft op 28 april a.s. de eerste vergadering.


Was dit artikel nuttig?