Skip to Content

Europees Pensioen?

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

De Europese Commissie heeft vandaag een voorstel gepubliceerd om een zogenoemd pan-Europees persoonlijk pensioenproduct (PEPP) mogelijk te maken. De Europese Commissie wil daarmee consumenten meer mogelijkheden bieden om vermogen op te bouwen voor hun oudedag.

Het Verbond onderschrijft in grote lijnen de doelstellingen achter het voorstel: het bijdragen aan goede oudedagsvoorziening in Europa, het vereenvoudigen van grensoverschrijdende arbeid, het aantrekken van kapitaal en het versterken van de markt voor oudedagsproducten.
PEPP's hebben enkele gestandaardiseerde kenmerken, ongeacht in welk land van de Europese Unie ze worden aangeboden. “Uitdaging is om het product te laten aansluiten op de soms sterk uiteenlopende situaties in de individuele lidstaten en te waarborgen dat verschillende typen aanbieders tegen vergelijkbare voorwaarden kunnen concurreren”, meent het Verbond.
Nederland heeft een volwassen markt met een groot aanbod in de derde pijler (van verzekeraars en bankspaaraanbieders). Op voorhand voorziet het Verbond dan ook geen grote behoefte bij Nederlandse consumenten aan een PEPP. “Toch denken we graag mee over het vervolg, vooral als het gaat om de vormgeving van de uitkeringsfase. Want een echt goed oudedagsproduct betreft niet alleen langetermijn vermogensopbouw, maar zorgt ook voor een meerjarige of levenslange uitkering.”


Was dit nuttig?