Europees Parlement wijst services e-card af

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

De commissie Interne markt en consumentenbescherming van het Europees Parlement heeft op 21 maart 2018 de door de Europese Commissie voorgestelde Europese e-kaart voor dienstverleners afgewezen. Hiermee gaan nu ook nieuwe voorschriften voor aansprakelijkheidsverzekeraars van tafel.

De Europese Commissie wil een gestandaardiseerd verzekeringscertificaat invoeren, een gestandaardiseerde verklaring over het schadeverleden en de verplichting om die verklaring te betrekken bij het acceptatiebeleid en de premieberekening. Samen met Insurance Europe heeft het Verbond van Verzekeraars de afgelopen paar jaar in Brussel en Den Haag bezwaren tegen die voorschriften onder de aandacht gebracht. Het zou extra lasten voor verzekeraars opleveren, zonder dat dit bijdraagt tot een verbetering van de interne markt voor diensten.

In de afgelopen maanden hadden vier andere, adviserende commissies van het Europees Parlement ook voor afwijzing van het wetgevend voorstel gestemd. De afwijzing door de commissie Interne markt, die de coördinatie voert, betekent dat het wetgevend proces wordt geblokkeerd. De Europese Commissie zal moeten besluiten of zij het voorstel formeel intrekt en/of met een nieuw voorstel komt.


Was dit artikel nuttig?