Insurance Europe en Verbond kritisch over onderdelen ePrivacy-verordening

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content
15-03-2019

Insurance Europe (IE) vreest dat het voorstel van de Europese Commissie voor een e-privacy verordening de mogelijkheden beperkt voor verzekeraars om te concurreren met innovatieve verzekeringsproducten. De reikwijdte van het voorstel is onduidelijk en zorgt voor rechtsonzekerheid, zo valt te lezen in een position paper van IE over het EC-voostel. Het Verbond van Verzekeraars deelt de zorgen van de Europese brancheorganisatie voor verzekeraars.

Meer controle
Kern van het voorstel is dat de Europese Commissie (EC) de eindgebruiker meer controle wil geven over zijn gegevens. Omdat verzekeraars contracten afsluiten met klanten voor hun verzekeringsproducten, is het verwerken van klantgegevens vaak op die grond  toegestaan. Echter, het voorstel van de EC bemoeilijkt het verwerken van klantgegevens voor innovatieve verzekeringen waarbij gegevens over bijvoorbeeld het werkelijke rijgedrag worden verzameld voor het bepalen van de premie voor een autoverzekering (zogeheten  rijgedragverzekeringen). Zo’n verzekering valt in het voorstel deels onder de ePrivacyverordening en daarvoor is toestemming van de klant noodzakelijk. De klant kan, bijvoorbeeld als een verzekeraar een fraudeonderzoek wil opstarten, die toestemming weer intrekken. Het voorstel van de EC bevat geen duidelijke vrijstelling en minder verwerkingsgronden dan de Algemene Verordening Gegevensbescherming, zoals ‘contract’ en ‘redelijk belang’. Een onwenselijke situatie, aldus Insurance Europe en het Verbond.

Onderzoek naar gevolgen
Insurance Europe dringt daarom aan op een goed onderzoek van het voorstel om onbedoelde gevolgen te voorkomen. Bovendien moet het e-Privacy voorstel in overeenstemming zijn met de bestaande regels, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Verkiezingen
Eind mei vinden de Europese Parlementsverkiezingen plaats. Momenteel vinden er wekelijks onderhandelingen in de Europese Raad plaats met als doel om nog voor het eind van deze maand een gezamenlijke positie te bepalen op het e-privacy voorstel en de onderhandelingen met het Europees Parlement af te ronden voor de Verkiezingen.


Was dit artikel nuttig?