Brexit: maak heldere afspraken en EU-visie op data

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Een mogelijke harde Brexit zorgt voor nieuwe uitdagingen, zoals nieuwe controles. Dit kan mogelijk leiden tot langere reistijden, mocht nog niet alles goed ingeregeld zijn na 29 maart.

Samen met transportorganisaties adviseren verzekeraars importeurs, exporteurs, vervoerders en expediteurs om zich goed voor te bereiden. Vertragingen zijn voor iedereen vervelend, maar vervoerders van bederfelijke goederen, zoals bloemen en fruit, zijn natuurlijk extra kwetsbaar. Het Verbond adviseert transporteurs om in aanloop naar 29 maart tijdig vergunningen aan te vragen en de lading zoveel mogelijk vooraf digitaal in te klaren. Ook is het van belang vooraf goed na te denken over de timing van het transport, juist om vertraging en mogelijke gevolgschade te voorkomen. Daarbij horen ook heldere afspraken met de verzekeraar, om de risico’s van echt onvoorziene situaties af te dekken. De website getreadyforbrexit.eu helpt partijen in de logistieke keten om zich goed voor te bereiden.

Visie European Data Protection Board op no-deal Brexit
De European Data Protection Board, waar alle nationale privacytoezichthouders in verenigd zijn, heeft deze week zijn visie op een no-deal Brexit bekend gemaakt. Volgens de Board hebben bedrijven vier mogelijkheden om persoonsgegevens naar het Verenigd Koninkrijk te verzenden. Dit geldt alleen als er geen deal gesloten wordt én de Europese Commissie het Verenigd Koninkrijk niet aanwijst als land met een adequaat beschermingsniveau voor gegevensverwerking. Per categorie geeft de EDPB een korte toelichting en/of een verwijzing naar bestaande uitleg. Het gaat om:

  1. Standard or ad hoc Data Protection Clauses, opgesteld door de Europese Commissie.
  2. Binding Corporate Rules, die bedrijven zelf hebben afgesproken.
  3. Gedragscodes of Certificatie schema’s.
  4. Uitzonderingen conform artikel 49 Avg.

 


Was dit artikel nuttig?