Verbond: EU-regelgeving moet innovatie bevorderen

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

​Het Verbond van Verzekeraars vindt het belangrijk dat bij de opmars van technologische innovaties in de financiële sector, vaak aangeduid als FinTech of InsurTech, de EU-regelgeving hierover ‘technologieneutraal’ is.

Het Verbond bepleit dat eventuele nieuwe EU-regels en -acties die zich richten op het bevorderen van innovatie, van toepassing moeten zijn op zowel bestaande marktpartijen als FinTech-initiatieven. De Europese Commissie maakte onlangs bekend maar liefst 226 reacties te hebben ontvangen op het  consultatiedocument ‘FinTech: a more competitive and innovative European financial sector’, waarop ook het Verbond heeft gereageerd. In het document stelde de Europese Commissie een kleine vijftig vragen gerelateerd aan innovatie.

Drie voorwaarden
De Europese Commissie vindt dat het EU-beleid aan drie belangrijke voorwaarden moet voldoen. De eerste is technologische neutraliteit, waarbij wordt geborgd dat dezelfde activiteiten onderworpen zijn aan dezelfde regels. Daarnaast zijn proportionaliteit en ook marktintegriteit belangrijk: de inzet van technologie moet geen nieuwe risico’s creëren, zoals marktmisbruik, mis-selling en cyber- en systeemrisico’s.
 
Het Verbond benadrukt dat het gaat om een ook voor de Nederlandse verzekeringssector belangrijke consultatie, omdat veel regelgeving uit Europa komt. Als je in Nederland inspanningen verricht om te innoveren, loop je al snel aan tegen EU-regels die niet altijd gericht zijn op het bevorderen van innovatie. Het is belangrijk dat de EU-regels innovatie versterken.

Meer ruimte voor experimenten
Het Verbond onderschrijft in zijn reactie de drie voorwaarden van de Europese Commissie en heeft de commissie meegegeven om meer ruimte te bieden voor experimenten met technologie. Specifieke regels of acties (bijvoorbeeld regelvrije zones, vaak aangeduid als een regulatory sandbox) die alleen voor FinTech gelden, kunnen niet rekenen op de steun van het Verbond. Een EU-brede variant daarop die geldt voor zowel bestaande marktpartijen als FinTech zou die steun wel krijgen. Interessant is dat uit de consultatiereacties blijkt dat er draagvlak lijkt te zijn voor zo’n EU-brede regulatory sandbox.
 
Naar verwachting zal de Europese Commissie eind dit jaar met mogelijke vervolgstappen komen naar aanleiding van de FinTech-consultatie.


Was dit artikel nuttig?