Europees herstelplan gepresenteerd van 750 miljard euro

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content
29-05-2020

Duurzaamheid en digitalisering, dit zijn de prioriteiten in het grote herstelplan van de Europese Commissie om de Europese economie te ondersteunen en te investeren in de toekomst. Dit maakt het geactualiseerde werkprogramma van de Commissie zeer relevant voor verzekeraars.

Afgelopen week presenteerde Commissievoorzitter Ursula von der Leyen het voorstel dat op voorhand al gevoelig lag onder meer door de grote verschillen in visie op herstel tussen de lidstaten. In het voorstel van Von der Leyen komt er een herstelfonds ter waarde van 750 miljard euro, bovenop een voorstel voor een begroting van 1,1 biljoen voor de komende zeven jaar.  

Herstelfonds 

Voor het herstelfonds wil de Europese Commissie geld lenen op de kapitaalmarkt met een terugbetaalvoorwaarde binnen 30 jaar. Lidstaten staan garant voor dit geld. 500 miljard van het herstelfonds wordt in de vorm van giften uitgegeven aan de zwaarst getroffen landen. De overige 250 miljard wordt in de vorm van leningen aan lidstaten beschikbaar gesteld. Om de rente voor het herstelfonds te kunnen betalen, heeft de Commissie eigen inkomsten nodig. De Commissie stelt voor deze inkomsten te genereren via een aantal nieuw in te voeren Europese belastingen, waaronder een Europese belasting op internationale Tech bedrijven, een interne marktbelasting voor grote Europese bedrijven, een uitbreiding van het Europese handelssysteem voor emissierechten en een extra milieuheffing op importen van buiten de EU.  

Update werkprogramma 

De Commissie presenteerde tegelijkertijd een update van haar werkprogramma voor 2020. Door het coronavirus is een aantal werkstormen van de Commissie vertraagd, of juist naar voren gehaald. De voorstellen voor de nieuwe strategie voor duurzame financiering en de herziening van de Non-Financial Reporting Directive komen een kwartaal later dan eerder gepland. Daarnaast is onder andere de strategie voor digital finance opgenomen. Een compact overzicht van het volledige werkprogramma is hier terug te vinden.  

Hoe nu verder?  

De komende weken onderhandelen de Europese regeringsleiders over de voorstellen voor het herstelfonds en het meerjarig budget van de Commissie. De lidstaten moeten de voorstellen  unaniem goedkeuren. Dit wordt een behoorlijke uitdaging, gezien de verschillende controversiële onderwerpen. Zo heeft de Nederlandse regering zich tot op heden samen met Oostenrijk, Denemarken en Zweden sterk verzet tegen het aangaan van een gezamenlijke schuld, hetgeen de commissie nog steeds voorstaat. Ook het voorstel voor Europese belastingen, tot op heden een uitsluitend nationale bevoegdheid, kan vanuit landen als Nederland, Ierland en Luxemburg op weinig steun rekenen. Duitsland en Frankrijk, hebben in grote lijnen hun steun uitgesproken voor de plannen van de Commissie.   

Intensieve onderhandelingen de komende tijd moeten uitwijzen waar de verschillende lidstaten bereid zijn compromissen te sluiten en welke elementen van het steunplan zij steunen. Over de nieuwe digitale strategie voor Europa en de vernieuwde strategie voor duurzame financiering lopen nu publieke consultaties. Insurance Europe werkt aan reacties.  


Was dit artikel nuttig?