Skip to Content

Prio’s Europese Commissie: Green deal en verder versterken concurrentiepositie  

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

De Green Deal en het versterken van het Europese concurrentievermogen: het zijn en blijven prioriteiten. Net als het makkelijk(er) zakendoen in Europa, aldus Commissievoorzitter Von der Leyen in haar (voorlopig) laatste Staat van de Europese Unie. Of we haar terug zien, hangt af van de Europese verkiezingen in 2024.  

Dat het Europese concurrentievermogen omhoog moet, bleek ook uit de aankondiging dat de Commissie een antisubsidie-onderzoek start naar elektrische wagens uit China. De Commissie gaat dus fermer optreden om de Europese markt te beschermen tegen oneerlijke concurrentie door andere landen.  

De jaarlijkse Staat van de Europese Unie is een ‘Europese troonrede’, waarin de Europese Commissie haar plannen voor de komende 12 maanden uiteenzet. In een terugblik stond Von der Leyen onder andere stil bij de Green Deal die volgens haar de spil vormt van onze economie. Ook ging ze in op de boost die de geopolitieke Unie kreeg mede door de oorlog tussen de Oekraïne en Rusland en benadrukte ze verder dat de Commissie vasthoudt aan eerder gemaakte keuzes over modernisering, digitalisering en een vergroening van de Europese economie. Dit alles vanuit de gedachte 'dat de Commissie streeft naar een sterk, verenigd continent dat kan wedijveren in een tijd van sterke machtsconcurrentie binnen een wispelturige wereld." 

Green Deal 

Op de ambitieuze koers voor het vergroenen van wetgeving die in 2019 werd ingezet, wordt stevig doorgepakt. Waarbij Von der Leyen tevens aangaf oog te houden voor de Europese industrie die de Commissie gedurende energietransitie blijvend zal steunen. Opvallend genoeg zei Von der Leyen niets over het mogelijk laatste grote klimaatvoorstel van de Commissie: een nieuwe doelstelling om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2040 te verminderen. De Commissie is wettelijk verplicht deze doelstelling in de eerste helft van 2024 bekend te maken.  

Internationaal raamwerk voor digitalisering 

Wat betreft de digitale transformatie van Europa, wil de Commissie een nieuw mondiaal raamwerk creëren. De focus van de commissie gaat dan ook uit naar het zo snel mogelijk goedkeuren van AI-regels, de omzetting in de praktijk en het bundelen van alle initiatieven tot internationale minimumnormen voor een veilig en ethisch gebruik van Artificial Intelligence. 

Gehoor aan oproep verzekeraars tot reductie rapportageverplichtingen 

Om het zakendoen in Europa makkelijker te maken, vertelde Von der Leyen dat de Europese beleidsmakers met nieuwe wetgeving komen om de rapportageverplichtingen op EU-niveau met 25 procent te verminderen. Daarmee komt de commissievoorzitter tegemoet aan de wens van verzekeraars om de complexe administratie eenvoudiger en efficiënter te maken. 

Europees concurrentievermogen verstevigen 

Von der Leyen heeft de alom bekende Italiaanse econoom Mario Draghi gevraagd een verslag te maken over de toekomst van het Europese concurrentievermogen. Voor de financiële sector is dit belangrijk omdat concurrentievermogen een nog grotere rol gaat spelen in Brussel.  

Eerlijke concurrentie en ferme houding richting China 

Vanuit eerlijke concurrentie stond Von der Leyen ook stil bij de huidige en toekomstige relatie met China. Zij refereerde aan de goedkopere elektrische wagens van Chinese makelaardij die de wereld overspoelen en waarvan de prijs met gigantische staatssubsidies kunstmatig laag wordt gehouden. Er komt een antitrustsubsidieonderzoek naar elektrische wagens uit China om zo de verstoring van de Europese markt van buitenaf in kaart te brengen. En tegen te gaan: “Bescherming van de Europese markt heeft prioriteit”, aldus Vonder Leyen.  

Europese verkiezingen 2024 

Niet opgenomen in de speech, maar het mandaat van de huidige Commissie loopt tot midden 2024 en verkiezingen vinden plaats in juni. Via een Europese serie met artikelen houden we je op de hoogte van de verkiezingen.  

Lees de volledige toespraak 


Was dit nuttig?