Europese Commissie presenteert pakket tegen witwassen

Op deze pagina staat ook informatie speciaal voor leden. Log in voor toegang of vraag een account aan.

Eind juli heeft de Europese Commissie voorstellen gepresenteerd om de Europese aanpak van witwassen en terrorismefinanciering te versterken. Er wordt onder meer voorgesteld een Europese autoriteit in te stellen.

De Europese autoriteit voor anti-witwassen en het tegengaan van terrorismefinanciering gaat onder meer direct toezicht houden op enkele van de meest risicovolle financiële instellingen die in een groot aantal lidstaten actief zijn of die onmiddellijke actie vereisen om dreigende risico's aan te pakken.

Verder bevat het pakket een verordening met regels over anti-witwassen en het tegengaan van terrorismefinanciering. Deze verordening beoogt verdere Europese harmonisatie van deze regels en bevat rechtstreeks werkende regels over onder meer cliëntenonderzoek en uiteindelijk belanghebbenden (UBO’s). Ook wordt een zesde anti-witwasrichtlijn ingevoerd die de vierde en vijfde anti-witwasrichtlijn moet vervangen.

Proces

Het pakket wordt de komende tijd besproken door het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie. De Europese Commissie hoopt dat het Europese wetgevingsproces snel verloopt. De nieuwe autoriteit zou in 2024 operationeel moeten zijn.

Komende weken analyseren Insurance Europe en het Verbond (met de werkgroep Integere Bedrijfsvoering) de voorstellen verder.


Was dit artikel nuttig?