Insurance Europe pleit voor oprichting Europees ESG-register

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content
09-06-2020

In een brief aan de Europese Commissie pleit Insurance Europe samen met andere koepels van de financiële sector voor het oprichten van een digitale database waarin gegevens verzameld worden over milieu, maatschappij en bestuur (zogeheten ESG-gegevens).

De database heeft tot doel  de kwaliteit, beschikbaarheid en toegankelijkheid van deze gegevens over bedrijven te verbeteren. Omdat er op dit moment geen gezamenlijke openbare database voor ESG-gegevens bestaat, is het voor financiële instellingen, waaronder verzekeraars, vrijwel onmogelijk te voldoen aan toekomstige wettelijke informatievereisten die onder meer voortkomen uit de verordening openbaarmaking van duurzaamheid. Verder wordt het verplicht voor bedrijven die onder de NFRD-richtlijn vallen (richtlijn niet-financiële verslaggeving) te onthullen hoe en in hoeverre hun activiteiten ecologisch duurzaam zijn. Onmisbaar daarbij zijn betrouwbare ESG-gegevens, essentieel voor het identificeren en beoordelen van duurzaamheidsrisico's bij kredietactiviteiten. Maar betrouwbare gegevens zijn ook nodig om investeerders in staat te stellen hun portefeuilles efficiënter en op een bredere schaal in te richten, conform de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs en de Europese Green Deal.

Werken aan een database

Kortom, de vraag naar ESG-informatie neemt toe. Maar de beschikbare gegevens zijn onderling slecht vergelijkbaar en bij de betrouwbaarheid worden vraagtekens geplaatst. Bovendien zijn ESG-gegevens van externe leveranciers vaak duur, met name voor kleine spelers op de financiële markt, onderzoekers of de academische wereld. Om de duurzaamheidsdoelstellingen van de EU te halen, zowel in het kader van het actieplan inzake duurzame financiering als de EU-green deal, pleit IE ervoor om een gecentraliseerd digitaal  Europees ESG-gegevensregister te bouwen. Ook moeten onder meer wetenschappers en autoriteiten het register kunnen raadplegen, zo stellen de koepels voor.


Was dit artikel nuttig?