Verbond: Europese WAM-richtlijn kan beter

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content
27-10-2017

De Europese Commissie werkt aan een herziening van de Motor Insurance Directive, de richtlijn over de verzekering van wettelijke aansprakelijkheid voor motorrijtuigen in het verkeer. Het Verbond van Verzekeraars heeft op de internetconsultatie over die herziening gereageerd en pleit onder meer bij faillissement van een WA-verzekeraar voor waarborgfondsen naar Nederlands model.

De Europese Commissie bekijkt onder meer hoe het best kan worden geborgd dat slachtoffers schadevergoeding ontvangen in de situatie dat een (buitenlandse) WA-verzekeraar failliet is. In haar reactie belicht het Verbond dat Solvency II gelukkig al een hoge mate van bescherming biedt. De richtlijn regelt nu echter niets voor de situatie dat een WA-verzekeraar desondanks failliet gaat. Het Verbond bepleit dat in de richtlijn wordt geregeld dat ieder land een waarborgfonds moet hebben dat ook dekking biedt aan een slachtoffer als de WA-verzekeraar van de aansprakelijke bestuurder failliet is. Dat is nu in Nederland al het geval. Daarnaast vindt het Verbond dat het waarborgfonds de schadevergoeding moet kunnen verhalen op het waarborgfonds van het land waar de failliete verzekeraar zijn hoofdkantoor heeft. Daarmee wordt aangesloten op het financieel toezichtsysteem.

Volgens de Europese Commissie kan de internationale erkenning van bonus-/malusverklaringen worden verbeterd. Het Verbond ziet echter geen toegevoegde waarde van Europese harmonisering van bonus-/malusverklaringen vanwege verschillen in nationale (aansprakelijkheids)wetgeving. Bovendien verstrekken verzekeraars in de praktijk op verzoek van de verzekeringnemer al een Engelstalig schadeoverzicht. Het is in het belang van consumenten dat verzekeraars vrijheid houden bij acceptatie van risico’s.

Het Verbond heeft in de consultatiereactie richting de Europese Commissie gepleit voor regelgeving omtrent het uitlezen van de black box in een motorrijtuig na een aanrijding. Geregeld zou moeten worden dat de voertuigdata over het moment kort voor en tijdens het ongeval beschikbaar komen voor meerdere partijen, waaronder ook verzekeraars. Het Verbond vindt dat het uitlezen van de ‘event data recorder’ dient te gebeuren door een onafhankelijke instantie, bijvoorbeeld de politie, die momenteel de processen-verbaal maakt na een aanrijding. Hiermee zijn de data betrouwbaar en kan de schadebehandeling worden versneld, wat in het voordeel is van verzekerden en slachtoffers.

De volledige reactie van het Verbond kunt u hier lezen (in English).


Was dit artikel nuttig?