Petra Hielkema nieuwe EIOPA-voorzitter

Op deze pagina staat ook informatie speciaal voor leden. Log in voor toegang of vraag een account aan.

De Raad van de Europese Unie heeft donderdag 27 mei Petra Hielkema benoemd tot nieuwe voorzitter van EIOPA, de toezichthouder op de Europese verzekerings- en pensioensector.

De huidige DNB-directeur voor het toezicht op verzekeraars volgt Gabriel Bernardino op die eind februari afscheid nam bij EIOPA. Eerder deze maand stemde het Europees Parlement na een gedachtewisseling van Hielkema met de leden van de commissie economische en monetaire zaken van het Parlement al in met benoeming van Hielkema. De Raad van de Europese Unie heeft deze week de benoeming officieel bevestigd.

Hielkema had de parlementscommissie laten weten dat zij de pensioenfondsen en verzekeraars wil uitdagen ‘een rol te spelen in de transitie naar een meer weerbare en duurzame economie’. In deze ambitie kan het Verbond zich, bij monde van algemeen directeur Richard Weurding geheel vinden: “Wij zijn niet alleen trots dat een Nederlandse deze belangrijke positie in de wacht heeft weten te slepen, maar dragen als verzekeraars graag bij aan de verduurzaming van de economie waarbij alle kansen op het gebied van digitalisering benut worden. Wij wensen haar veel succes met deze mooie en uitdagende baan.”


Was dit artikel nuttig?