Aanbevelingen voor een krachtige kapitaalmarktunie

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content
15-10-2019

De Europese kapitaalmarktunie (Capital Markets Union, CMU) moet het voor beleggers en spaarders makkelijker maken om in het buitenland te investeren. Daarom stelt de Next CMU High-Level Group voor om de CMU-prioriteiten aan te passen en beter aan te sluiten op de behoeften van de burgers en bedrijven. Ook dient de CMU voorrang te geven aan investeringen in de digitale en duurzame EU-economie.

De Group, een Nederlands, Frans, Duits initiatief, heeft donderdag haar eindrapport gepubliceerd met daarin aanbevelingen om de verscheidenheid aan financieringsbronnen voor grote en kleine bedrijven te stimuleren en de Europese kapitaalmarkten verder te integreren. In dat kader geven zij de Raad van de Europese Unie, de nieuwe Europese Commissie (EC) en het Europees Parlement als overweging mee de naam van de CMU te wijzigen naar ‘Savings and Sustainable Investment Union’.

Investeer in groene staatsobligaties

De groep stelt verder voor dat EU-lidstaten groene staatsobligaties gaan uitgeven. In de consultatiereactie ondersteunt het Verbond deze aanbeveling. Het op de markt brengen van veel meer (gecertificeerde) groene staatsobligaties ondersteunt de overgang naar een CO2-neutrale economie. In lijn hiermee adviseert de groep ook om ook internationale rapportagestandaarden te ontwikkelen voor duurzaamheidsprestaties van bedrijven. Hierdoor kunnen (institutionele) beleggers de effecten van hun beleggingen op duurzame ontwikkeling en duurzame groei beter meten. Dit advies sluit aan bij het Commitment aan het Klimaatakkoord dat dit voorjaar ondertekend werd door ruim 50 Nederlandse financiële instellingen, waaronder verzekeraars.

Neem belemmeringen weg

Verder pleit de Next CMU Group ervoor om belemmeringen weg te nemen die pensioenfondsen en verzekeraars ervan weerhouden te beleggen in aandelen. De reeds ingevoerde maatregel om de kapitaalseis voor verzekeraars te verlagen (van 44% naar 22%) voor aandelenbeleggingen werkt niet vanwege de geldende voorwaarden. Door de voorwaarden aan te passen, wordt de weg vrij gemaakt om bedrijven een alternatieve financieringsbron aan te bieden.

Meer ambitie bij digitalisering

De Next CMU Group pleit voor een actieplan voor digitalisering dat voortbouwt op het EC FinTech actieplan van 2018 met een sterke focus op Europese samenwerking in digitale innovatie zoals artificiële intelligentie. Daarnaast adviseert de Next CMU Group om de huidige financiële wetgeving te controleren op toepasbaarheid in een digitale context.

Nederlands, Frans, Duits initiatief

De Next CMU Group is dit voorjaar opgericht om de kapitaalmarktunie verder te versterken. Voormalig Europarlementariër en huidig voorzitter van pensioenfonds ABP, Corien Wortmann-Kool, is een van de vicevoorzitters van de High-Level Group. De aanbevelingen ziet Minister Hoekstra als een goede basis voor verdere discussies over de toekomst van de kapitaalmarktunie. Samen met zijn Franse en Duitse collega’s zet Hoekstra zich in voor een nieuw actieplan van de EC om zo de kapitaalmarktunie verder te versterken.


Was dit artikel nuttig?