Stemming over voorkomen harde Brexit

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content
13-03-2019

Het Britse Lagerhuis komt opnieuw bijeen voor een Brexit-stemming, nadat het door premier Theresa May bereikte akkoord over uittreding dinsdag voor de tweede keer is weggestemd. Haar plan kreeg 242 stemmen voor en maar liefst 391 stemmen tegen. Vandaag buigt het Lagerhuis zich over de vraag of een harde Brexit moet worden uitgesloten. Afhankelijk van de uitslag van deze stemming, volgt er donderdag weer een stemming over uitstel van de uittreding.

Op dit moment resten er slechts 16 dagen tot Brexit. De uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie staat immers gepland op 29 maart aanstaande. Het Verbond van Verzekeraars blijft benadrukken dat zolang de politieke onzekerheid voortduurt, het van belang is dat verzekeraars zich blijven voorbereiden op een no-deal Brexit en doorgaan met het uitvoeren van hun Brexit-plannen. Het Verbond wijst op haar Brexit-pagina waar belangrijke informatie staat voor verzekeraars over Brexit-risico’s op het terrein van vergunningen of de uitwisseling van persoonsgegevens.

Whitepaper met 40 concrete acties
Recent heeft ondernemersvereniging evofenedex, het netwerk van Nederlandse handels- en productiebedrijven, een whitepaper uitgebracht met vijf aandachtspunten en 40 concrete acties waar ondernemers  mee aan de slag kunnen. Dat verzekeraars zich voorbereiden blijkt uit een analyse van New Financial waarbij Verzekeraars met het oog op de naderende Brexit al bijna € 41 miljard overbrachten naar het vasteland. De Britse denktank bracht geldstromen in kaart die samenhangen met de Brexit.

Juiste vergunning?
Vorige week organiseerde de Stichting Assurantie Registratie (SAR) een mini-symposium over de gevolgen van de Brexit voor de verzekeringsbranche en de benodigde vergunningen. Een Britse verzekeraar die voor de Brexit-datum een vergunning had om binnen de EU verzekeringen te verkopen, moet ook na de Brexit zijn verplichtingen nakomen. De verzekering blijft ook na Brexit geldig, conform de polisvoorwaarden (tot de vervaldatum). De verzekeraar is op grond van de verzekeringsovereenkomst verplicht eventuele schade te vergoeden of een pensioen,- of levensverzekering te betalen. Na de vervaldatum van de polis, mag een Britse verzekeraar zonder vergunning in de EU niet opnieuw een verzekering afsluiten met een ingezetene van de EU. Als de dekking op een polis gedurende de looptijd wijzigt (bijvoorbeeld door een uitbreiding betreft of de toevoeging van een nieuw object) dan moet op dat moment de polis worden overgesloten. 


Was dit artikel nuttig?