Skip to Content

Conceptrapport e-kaart: geen standaardmodel schadeverleden en verzekeringscertificaat

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Anneleen van Bossuyt, rapporteur namens de commissie Interne markt en consumentenbescherming van het Europees Parlement, heeft maandag haar conceptrapport gepubliceerd over de door de Europese Commissie voorgestelde verordening voor de Europese e-kaart voor diensten.

In de voorgestelde verordening over de e-kaart zijn ook voorschriften opgenomen voor aansprakelijkheidsverzekeraars: een gestandaardiseerd verzekeringscertificaat en een gestandaardiseerde verklaring over het schadeverleden. Positief is dat Van Bossuyt de commissie voorstelt voor het verzekeringscertificaat en de verklaring over het schadeverleden geen standaardmodel te introduceren. Van Bossuyt onderkent dat de verschillen tussen lidstaten te groot zijn om tot een betekenisvol gestandaardiseerd verzekeringscertificaat te komen. Bovendien bestaat het risico dat zo’n certificaat incompleet is. Het certificaat en verklaring moeten wel worden verstrekt maar dit mag vormvrij. Hiermee wordt aangesloten bij de huidige praktijk, waarin dit goed werkt.

Met het schrappen van de standaardmodellen komt zij voor een deel tegemoet aan de zorgen en bezwaren die door het Verbond van Verzekeraars en Insurance Europe bij stakeholders onder de aandacht zijn gebracht. De Europese Commissie wil verzekeraars ook verplichten bij de acceptatie en premieberekening rekening te houden met de verklaring over de claimhistorie. Die voorgestelde verplichting laat Van Bossuyt met haar conceptrapport onaangepast. 

Vanwege de contractsvrijheid van verzekeraars en hun klanten gaat het volgens het Verbond te ver om voor te schrijven dat de claimhistorie moet worden betrokken bij het acceptatiebeleid en de premieberekening. Verzekeraars maken een eigen risicoanalyse, waarbij zij desgewenst gebruik kunnen maken van informatie over de claimhistorie. De schadehistorie is daarbij slechts één van de vele factoren waar verzekeraars rekening mee (kunnen en mogen) houden in hun acceptatiebeleid en premiestelling. Bovendien is het zeer moeilijk voor verzekeraars in het gastland om de schadehistorie van het thuisland, waar de risico’s en aansprakelijkheidsregels verschillen van die in het gastland, te beoordelen. De Europese Commissie en Van Bossuyt gaan voorbij aan de fundamentele verschillen die er bestaan op het vlak van risicoblootstelling en aansprakelijkheidsregels tussen lidstaten. Verzekeraars houden in hun acceptatiebeleid en prijsberekening rekening met deze realiteit.

Eerder hebben ook rapporteurs namens andere commissies van het Europees Parlement een conceptrapport gepubliceerd. Tot eind november kunnen leden van de commissie Interne markt amendementen voorstellen op het conceptrapport van Van Bossuyt. Naar verwachting stelt de commissie in maart volgend jaar haar rapport vast, waarna het parlement plenair een standpunt zal innemen.

Bij de verdere behandeling van de voorgestelde verordening door het parlement en de Raad van de Europese Unie blijft het Verbond in Brussel en Den Haag onder de aandacht brengen dat aansprakelijkheidsverzekeringen ook volgens de betrokken dienstensectoren nu geen belemmering vormen voor een goed werkende interne markt voor diensten. De waardering van het schadeverleden moet een zaak van individueel maatschappijbeleid blijven. Een verplichte regeling voegt hier niets toe.

Lees hier het hele rapport.


Was dit nuttig?