Verbond: Benut de mogelijkheden van Event Data Recorders

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content
30-11-2018

Het Europees Parlement bespreekt binnenkort het voorstel van de Europese Commissie om enkele nieuwe verkeersveiligheidssystemen voor motorvoertuigen te verplichten. Het Verbond bepleit de toepassing van de voorgestelde Event Data Recorders uit te breiden zodat de aansprakelijkheid na een ongeval snel en zorgvuldiger kan worden vastgesteld.

Verzekeraars verwelkomen het voorstel van de Europese Commissie om een verplichte gegevensrecorder voor ongevallen te introduceren. Met gegevens uit Event Data Recorders (EDR’s) kunnen de lidstaten de verkeersveiligheid beter analyseren en vergroten. In een position paper geven verzekeraars aan dat zij graag zien dat de toepassing van EDR’s wordt uitgebreid: voeg aan de voorschriften voor de typegoedkeuring van motorvoertuigen toe dat de politie na een ongeval de data mag uitlezen om de omstandigheden en oorzaak van het ongeval te kunnen vaststellen. Dit bespoedigt de beantwoording van de aansprakelijkheidsvraag en de schadeafhandeling.

De Commissie interne markt en consumentenbescherming van het Europees Parlement bespreekt het voorstel voor het eerst op donderdag 6 december 2018. Het position paper van het Verbond over EDR’s is ook in Engels beschikbaar.

 

 


Was dit artikel nuttig?