Op weg naar de Europese Verkiezingen: Europa en het digitale beleid

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content
24-04-2019

Tussen 23 en 26 mei kiest Europa een nieuw Europees Parlement. Dat betekent dat zo’n 400 miljoen Europeanen hun stem kunnen uitbrengen. Wij mogen op 23 mei bepalen wie er namens ons land de 29 zetels mogen bekleden, maar wat gebeurt er eigenlijk in Brussel? In een serie artikelen praten we u bij, over Europese dossiers, onze rol en de standpunten van de diverse partijen. Vandaag deel 2: het digitale beleid.

In de afgelopen jaren heeft digitalisering een flinke impact gehad op de Europese economie en samenleving. Door automatisering en slim gebruik van data zijn er nieuwe economische sectoren en diensten ontstaan. Maar naast kansen brengt digitalisering ook nieuwe risico’s met zich mee. De Europese Unie heeft daarom de afgelopen jaren wetgeving en beleid vastgesteld. Om die risico’s in te perken en de voorwaarden te scheppen voor Europa om te profiteren van de kansen, ook voor de financiële sector.

Privacywetten
Het meest bekende voorbeeld van Europese wetgeving op het gebied van digitalisering is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die op 25 mei 2018 is ingegaan. Met de AVG werd in één klap van 28 verschillende privacywetten in de verschillende Europese lidstaten, een enkele vergaande privacynorm gecreëerd die in heel de EU gelijke bescherming van persoonsgegevens afdwingt. En ondanks de problemen die sommige bedrijven nog steeds ervaren rondom de correcte toepassing van de AVG, heeft de Europese Commissie hiermee wel een precedent geschapen voor de manier waarop ze het digitale domein wil vormgeven. Ook de e-Privacy verordening die momenteel in Brussel tot stand komt, in onderdeel van deze bredere EU strategie de bescherming van persoonsgegevens. 

Digitalisering
Naast privacy zullen we de komende jaren meer (nieuwe) domeinen zien waarop de Europese wetgevers actief zullen zijn. Zo kijkt de Europese Commissie naar de verdere ontwikkeling van technologieën als artificiële intelligentie en het gebruik van big data om te bepalen of en waar beleidsmatige bijsturing noodzakelijk is.
Ook voor de financiële sector kijkt de EU naar de mogelijkheden om digitalisering in goede banen te leiden. Zo verscheen in 2017 het Europese fintech-actieplan. Het Verbond heeft hierbij ingezet op het stimuleren van innovatie in de sector, waarbij twee belangrijke uitgangspunten centraal staan in het toezicht op innovatieve financiële diensten. Allereerst moeten wetten gericht zijn op activiteiten en niet op aanbieders. Op die manier worden consumenten adequaat beschermd, of ze nu klant zijn van een bestaande partij of van een insurtech-startup. Daarnaast moet wetgeving techniekneutraal zijn, zodat dezelfde normen gelden, ongeacht de technologie die wordt ingezet.

Data uit voertuigen
Uiteraard is het van belang dat verzekeraars gebruik kunnen maken van de mogelijkheden die digitalisering met zich meebrengt. Zo kunnen schadegevallen met voertuigen sneller worden afgehandeld als verzekeraars - na toestemming van de consument - toegang hebben tot het delen van de data die voertuigen in toenemende mate produceren.
Het Verbond zet zich er dan ook, samen met Insurance Europe, voor in dat consumenten de regie krijgen op hun eigen, persoonlijke voertuigdata en zelf mogen bepalen voor wie deze data beschikbaar zijn. Daarnaast blijft het Verbond de Europese (wetgevende) ontwikkelingen rondom nieuwe technologie volgen. En tot slot dragen wij bij aan een aantal van de aanbevelingen uit het fintech-actieplan, ook wat betreft de doorvertaling naar Nederland door de AFM en DNB.

 


Was dit artikel nuttig?