Gebruik big data biedt kansen voor verzekerden en verzekeraars

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content
17-05-2019

Dit blijkt uit een studie waarbij de Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (EIOPA) het gebruik van big data door verzekeraars in kaart heeft gebracht voor voertuigen, -en ziektekostenverzekeringen.

EIOPA constateert dat het gebruik van big data snel toeneemt, maar dat er tegelijkertijd grote verschillen bestaan in het gebruik en toepassen ervan tussen Europese landen.

De grote hoeveelheid gegevens en het gebruik van steeds geavanceerdere risicomodellen door verzekeraars leveren volgens de studie aanzienlijke voordelen op voor verzekerden:

  • producten die zijn afgestemd op de behoefte van de consument
  • een betere prijsstelling
  • betere risicopreventie.

Denk bijvoorbeeld aan rijgedragverzekeringen, maar ook aan data waarmee verzekeraars beter kunnen inschatten wanneer er pieken te verwachten zijn op de telefonische helpdesk. Tegelijkertijd kleven er risico’s aan het gebruik van big data. Denk aan ethiek, solidariteit, privacy en discriminatie. Maar deze risico’s komen in de praktijk amper voor. De Europese verzekeringskoepel Insurance Europe roept in zijn reactie EIOPA op het big data gebruik te blijven monitoren, maar vooralsnog geen aanvullende regels op te stellen. Het Verbond steunt deze oproep: volg de ontwikkelingen op big-data gebied, maar voorkom dat innovatie in de kiem wordt gesmoord door al te snel nieuwe regels door te voeren.

Veel bestaande regelgeving van toepassing

Hoewel specifieke regelgeving voor big data op dit moment ontbreekt, zijn veel bestaande EU-regels van toepassing bij verzekeringen zoals privacyregels, verzekeringsdistributie, informatieverschaffing, verkoop op afstand, gelijke behandeling en de Solvency II-eisen.

Data Competence Centre

Het verbond volgt de ontwikkelingen op het gebied van big data op de voet. Zo organiseerde het Verbond op 1 april jongstleden een debat over Big Data en Verzekeringen. Volgens algemeen directeur Richard Weurding kunnen verzekeraars zich niet onttrekken aan datatoepassingen als kunstmatige intelligentie. “Data is dé ontwikkeling van de toekomst. Er liggen kansen om meer maatwerk in de dienstverlening aan te brengen, de risico’s beter te beheersen en meer aan preventie te doen.” Via het Data Competence Centre (DCC) van het Verbond wordt (meer) data ontsloten, data bij elkaar gebracht en geanalyseerd. Aan de hand daarvan wordt onder meer inzicht verkregen in risico’s en toekomstige ontwikkelingen.

Meepraten in de klankbordgroep Big Data

Je hebt dit artikel gelezen tot het einde. Interesseert het onderwerp je? Wil je meedenken en/of praten? Neem dan contact op met Jos Schaffers.


Was dit artikel nuttig?