Op weg naar de Europese Verkiezingen: Europa en de consument

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Tussen 23 en 26 mei kiest Europa een nieuw Europees Parlement. Dat betekent dat zo’n 400 miljoen Europeanen hun stem kunnen uitbrengen. Wij mogen op 23 mei bepalen wie er namens ons land de 29 zetels mogen bekleden, maar wat gebeurt er eigenlijk in Brussel? In een serie artikelen praten we u bij, over Europese dossiers, onze rol en de standpunten van de diverse partijen. Vandaag: de consument.

De Europese Unie hecht veel belang aan consumentenbescherming. Er is dan ook veel aandacht voor de bescherming van die belangen. Dat heeft te maken met de financiële crisis van een aantal jaren geleden, maar een andere reden is dat het succes van de interne markt in belangrijke mate afhankelijk is van de vrijheid die consumenten ervaren om producten en diensten af te nemen over de grens. Veel beleid vanuit Europa is er daarom op gericht dat consumenten in elke lidstaat dezelfde bescherming genieten. Ook voor de financiële dienstverlening en specifiek voor verzekeringen is Brussel met diverse voorstellen gekomen om consumenten beter te informeren en beschermen. 

Verzekeringskaarten
Zo heeft de Europese Commissie in de afgelopen vijf jaar de Europese verzekeringskaart ingevoerd (als onderdeel van de Insurance Distribution Directive). De Nederlandse verzekeringssector is, in vergelijking met andere Europese markten, behoorlijk vooruitstrevend als het gaat om consumentencommunicatie. Het Verbond is er daarom erg alert op dat Europese harmonisatie geen verslechtering betekent van het beschermingsniveau in Nederland. Bij de uitwerking van de Europese verzekeringskaart is, mede door de inzet van het Verbond en Insurance Europe, onze Nederlandse kaart het uitgangspunt geworden.

PRIIPs
Jammer genoeg (of moeten we zeggen: uiteraard?) zien we ook voorbeelden waar Europese harmonisatie niet goed uitpakt. Dat is bijvoorbeeld bij de informatievoorziening rondom gecombineerde verzekerings- en beleggingsproducten (PRIIPs) het geval. Na de invoering van de PRIIPs-verordening moeten verzekeraars in Nederland zich aan een voorgeschreven rekenmethode houden, waardoor ze hun klanten onrealistische voorbeeldrendementen moeten voorrekenen.
Kort na de invoering heeft het Verbond, ook nu weer samen met Insurance Europe, aan de bel getrokken in Brussel. Dat heeft er toe geleid dat de Europese wetgever nu onderzoekt hoe realistischer voorbeeldrendementen kunnen worden gecommuniceerd.

Online bescherming
Wij verwachten dat straks, onder de volgende Europese Commissie, consumentenbescherming en betere informatievoorziening over financiële producten belangrijke Europese onderwerpen zullen blijven. Zo liggen er plannen voor een verdere harmonisatie van de regels voor online consumentenbescherming, staat er een herziening van de verzekeringsdistributierichtlijn (Insurance Distribution Directive) gepland voor 2020 en zal ook de PRIIPs-verordening vanaf 2020 worden herzien.
Onze inzet hierbij is dat de overdaad aan informatie wordt teruggedrongen. De wettelijk voorgeschreven informatie moet begrijpelijk zijn en op het voor de klant relevante moment worden verstrekt. Nu is de schriftelijke informatie nog de norm in de Europese wetgeving, terwijl er bij het benutten van nieuwe mogelijkheden door digitalisering een ander uitgangspunt hoort: informatie wordt digitaal verstrekt op een duurzame drager, tenzij de klant aangeeft de informatie schriftelijk te willen ontvangen.

Harmoniseren om te harmoniseren?
Harmonisatie op de te bereiken doelen heeft meer onze voorkeur dan een harmonisatie van communicatiemiddelen. En als er toch wordt gekozen voor een gestandaardiseerd communicatiemodel, dan moet dit pas worden vastgesteld na gedegen consumentenonderzoek in een groot aantal EU-landen.


Was dit artikel nuttig?