Skip to Content

Ondanks stijgende schadelast blijven premiestijgingen beperkt in 2022

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

De drielingstorm in het begin van 2022 en in dezelfde week de inval in de Oekraïne zorgden voor leed en onzekerheid. Een ontwikkeling die leidde tot een tekort aan gas en grondstoffen. Met als gevolg een torenhoge inflatie die de schadelast deed stijgen, en een stijgende rente die negatief uitwerkt op de beleggingsopbrengsten. “Wij zien het allemaal terug in de jaarcijfers waarbij het resultaat van de branche toch redelijk overeind is gebleven,” aldus Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond van Verzekeraars.

De inflatie bedroeg in 2022 meer dan tien procent. “Tegen die achtergrond is onze premiegroei een stuk lager (+4 procent). “Maar de solvabiliteit van de sector is ruimschoots boven de norm en bovendien heel stabiel gebleven. Dat laatste laat zien dat verzekeraars nog altijd prima in staat zijn om aan hun verplichtingen te voldoen,” stelt Weurding.

Klant profiteert van stevige concurrentie

De concurrentie op de markt voor schade-, levens- en inkomensverzekeraars is stevig en daar profiteert de klant van, onder andere door lage premies. Weurding: “Die concurrentie stimuleert kostenbeheersing, maar ook innovatie. Door complexe risico’s te verzekeren, leveren verzekeraars een bijdrage aan de energietransitie.”
Weurding denkt onder meer aan ‘asbest eraf, zonnepanelen op daken’, projecten met groene woningen en pilots met waterstof. “Door verzekeringsproducten te ontwikkelen die steeds beter aansluiten bij nieuwe risico’s, blijven verzekeraars in staat om ook op langere termijn de steeds grotere risico’s van verzekerden over te nemen, zoals zonnepanelen en (elektrische/hybride) auto’s met meer innovatieve techniek. Hierdoor, maar ook door een groeiend aantal huishoudens en auto’s, nemen de premie-inkomsten in 2022 in de meeste schadebranches toe. Tegelijkertijd stijgen de kosten bij schadeherstel door hogere kosten voor energie, loon en materiaal. Bij auto’s lopen de kosten voor schadeherstel ook verder op door het gebruik van nieuwe materiaalsoorten, rijhulpsystemen en elektrificatie."

Resultaten onder druk

Uit de cijfers blijkt dat er in de hele verzekeringssector in 2022 sprake was van lagere resultaten. Zo is het resultaat van de motorrijtuigenverzekeraars met meer dan de helft gedaald (van 6 naar 1 procent van de premie). De zogenoemde combined ratio is 99. Dat betekent dat de schade aan of door motorvoertuigen, inclusief de kosten, nog net gedekt wordt door de ontvangen premie.

Door hogere letselschades laten motor WA-verzekeringen nog steeds een negatief resultaat zien (van -7 naar -9 procent). De schade voor opstal- en inboedelverzekeraars is in 2022 zelfs met tien procentpunt van de premie gestegen. De drielingstorm aan het begin van het jaar (ruim 700 miljoen euro totale schade) is hier vooral debet aan.
Daarnaast stijgt de schadelast door meer inbraken (+3% particulier en +8% zakelijk). Tegenover een stijgend premie-inkomen voor reisverzekeraars, doordat weer meer mensen reizen en een reisverzekering afsluiten, staat ook een toename van het aantal claims. De schade in die branche is met 26 procent sterk gestegen, terwijl het resultaat daalt naar 6 procent van de premie.
Ondanks de lagere resultaten bij verschillende schadeverzekeringen, is het overall resultaat toch redelijk overeind gebleven.

Veel klanten geholpen

Inkomensverzekeraars hebben meer dan honderdduizend klanten geholpen aan vervangend inkomen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid en ondersteuning bij duurzame re-integratie.
De omzet steeg met de verzekerde inkomens mee, maar het resultaat na rente daalde door tegenvallende beleggingsopbrengsten. In 2022 liep het ziekteverzuim in Nederland verder op naar 5,6 procent (een stijging van 0,7 procentpunt).

Bij levensverzekeraars daalt het premievolume voor individuele levensverzekeringen door aflopende polissen. In de collectieve markt (pensioen) is wel sprake van groei, maar die is niet goed zichtbaar omdat de omzet van PPI’s (premiepensioeninstellingen) buiten de cijfers van deze rapportage valt.
Ten slotte was de oversterfte in 2022 ook hoger dan verwacht. In totaal zijn er 14.000 meer mensen overleden in dat jaar. Inmiddels weten we dat het eerste kwartaal van 2023 ook nog een behoorlijke oversterfte laat zien door een griepepidemie die maar liefst dertien weken duurde.

Het financieel jaarverslag bevat een terugblik op de financiële ontwikkelingen in de Nederlandse verzekeringsbranche over het jaar 2022. Het verslag is opgesteld door het Data Analytics Centre (DAC), het statistiek- en onderzoeksbureau van het Verbond van Verzekeraars.


Was dit nuttig?