Skip to Content

Data, kunstmatige intelligentie en menselijke maat belangrijkste trends in verzekeringsbranche

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Onze leden noemen ‘Analytics, Big Data en AI’ en ‘Aandacht voor de menselijke maat’ als belangrijkste trends in de verzekeringssector. Vorig jaar behaalde de menselijke maat ook een toppositie, naast aantrekkelijk werkgeverschap en de impact van inflatie. Opvallend is dat data en kunstmatige intelligentie vorig jaar slechts op de zevende plaatst stond en nu met stip gestegen is naar de eerste positie op de ranglijst.

Dit blijkt uit de tiende Trendenquête van het Verbond van Verzekeraars.
In 2022 bestond de top drie nog uit aantrekkelijk werkgeverschap, de menselijke maat en de impact van inflatie. Door de zeer succesvolle introductie van ChatGPT speelt AI een hoofdrol in de maatschappelijke discussies van dit jaar en is het ook voor de verzekeringsbranche een zeer prangend thema. Schadelastbeheersing stond al in de top tien van vorig jaar, maar stijgt nu naar de derde plaats.

Top 10 meest impactvolle trends in 2023

1. Data analytics, big data en ai (7)
2. Aandacht voor de menselijke maat (2)
3. Aandacht voor schadelastbeheersing (6)
4. Verdere digitalisering van het interne bedrijf (4)
5. Verzekerbaarheid/toegankelijkheid (9)
6. Aantrekkelijkheid van de verzekeringssector voor (nieuw) personeel (1)
7. Duurzaamheid (o.a. duurzaam schadeherstel) (10)
8. Reputatieverbetering en klantbelang centraal (11)
9. Impact van inflatie (3)
10. Het terugbrengen van bedrijfskosten (8)

(...) = ranking in 2022

Reputatieverbetering en klantbelang terug in top tien, Europese regel- en toezichtdruk verdwijnt uit lijst

De trends in de top 10 zijn grotendeels dezelfde als vorig jaar, ‘Reputatieverbetering en klantbelang centraal’ staat weer terug in de top 10. ‘(Europese) regel-en toezichtdruk’ was vorig jaar de grootste stijger, maar zakt dit jaar buiten de top 10. Dit betekent niet dat deze trends voor verzekeraars veel minder belangrijk zijn geworden, de gemiddelde scores dalen met minder dan 1 punt. Het betekent wel dat verzekeraars andere (actuele) trends nóg belangrijker zijn gaan vinden. Tot slot is opvallend dat van de nieuw toegevoegde trends de trend omtrent cybersecurity het hoogst binnenkomt op plek 12 (Onderschatting van digitale afhankelijkheden en de risico’s voor bedrijfscontinuïteit).

Bekijk de trendenquête 2023

Over de trendenquête

Deze enquête is een momentopname en biedt een indicatie van wat leden belangrijk vinden. De uitkomsten worden onder andere gebruikt bij het vaststellen van de koers van de sector, bij congressen en seminars én zijn door leden te gebruiken met bronvermelding.


Was dit nuttig?