Skip to Content

Klimaatschadetrend zet door in 2023

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Met 357 miljoen euro aan schade door extreem weer gaat 2023 de boeken in als het op vijf na duurste jaar sinds 2007. De economische omstandigheden werden iets gunstiger. De inflatie daalde en aan het einde van 2023 ook de rente. Dat werkte positief op de beleggingsopbrengsten. Dit en meer blijkt uit de jaarcijfers 2023 van de verzekeringssector. 

“De resultaten zijn over het algemeen positief, maar er zijn een paar uitzonderingen,” vertelt Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond van Verzekeraars. “Zo laten de algemene aansprakelijkheidsverzekeringen en de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (WA) van motorrijtuigen een negatief beeld zien.”

Daling resultaat Casco en WA

Het resultaat van de motorrijtuigenverzekeraars (inclusief Casco) is met 5 procentpunten gedaald (van +2 naar -3 procent van de premie), terwijl de zogenoemde combined ratio is gestegen met 7 procentpunten (naar 106). Dat betekent dat de uitgaven aan het totaal van materiële en letselschade niet worden gedekt door de ontvangen premies.
Oorzaken hiervoor zijn hogere vergoedingen voor affectieschade, de toename van buitengerechtelijke kosten en van hogere (herstel)kosten van energie, loon en materiaal. Dit alles leidt tot een daling van het resultaat bij Casco (eigen voertuig). Bij WA (schade aan derden) daalt het resultaat verder van -9 naar -12 procent in 2023.  

Toename klimaatschade

Na de overstromingen in 2021 en veel schade in 2022 door de drielingstorm, lijkt 2023 aanvankelijk rustig te verlopen. Maar in juli trekt storm Poly over Nederland, de krachtigste zomerstorm sinds de start van weermetingen. Later die maand zorgen hagelbuien voor forse schade aan Nederlandse voertuigen in Italië en Slovenië.
Daarnaast blijkt 2023 het warmste én natste jaar tot nu toe, terwijl de jaren daarvoor juist extreem droog waren. “Duidelijk is dat de trend van toenemende weerextremen met grotere schades doorzet,” aldus Weurding. Hij benadrukt dat verzekeraars naast het zo goed mogelijk bijstaan van klanten ook zoveel mogelijk schade willen voorkomen. Dat doen ze bijvoorbeeld met hun deelname aan de Funderingscoalitie. Bovendien zet de sector steeds meer in op duurzaam schadeherstel en klimaatadaptatie. 

Veel zieke en arbeidsongeschikte klanten geholpen 

Het ziekteverzuim in Nederland is, na jaren van forse stijgingen, in 2023 afgenomen. Het is nog wel hoger dan in de pré-coronajaren. Door meer langdurige arbeidsongeschiktheid is de afname van het verzuim nog niet terug te zien in de cijfers van verzekeraars. 
In totaal zijn in 2023 meer dan honderdduizend zieke en arbeidsongeschikte klanten geholpen met vervangend inkomen en ondersteuning bij duurzame re-integratie. De omzet van inkomensverzekeraars steeg en het technisch resultaat daalde. Door de hogere beleggingsopbrengsten bleef het resultaat na rente wel positief. Bij Zorg steeg de omzet en bleef het resultaat ongeveer een half procent van de premie. 

Stijging omzet levensverzekeringen 

De omzet van levensverzekeraars is in 2023 gestegen, vooral door individuele en collectieve koopsompremies. Door de inwerkingtreding van IFRS17 zijn totaalcijfers over beleggingsopbrengsten en resultaat niet meer vergelijkbaar met voorgaande jaren. Beide categorieën laten wel een positieve ontwikkeling zien in 2023.  

Het financieel jaarverslag 2023 bevat een terugblik op de financiële ontwikkelingen in de Nederlandse verzekeringsbranche. Het verslag is opgesteld door het Data Analytics Centre, het statistiek- en onderzoeksbureau van het Verbond van Verzekeraars.


Was dit nuttig?