Verzekeraars sporen 10.000 fraudeurs op

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content
27-07-2017

Verzekeraars hebben vorig jaar liefst 10.001 fraudeplegers opgespoord, zo’n 20 procent meer dan in 2015 toen iets meer dan 8.000 verzekeringsfraudeurs tegen de lamp liepen. Met de opgespoorde zaken was in totaal een bedrag van ruim 83 miljoen euro gemoeid.

Uit de jaarcijfers van het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV) van het Verbond van Verzekeraars blijkt dat verzekeraars steeds effectiever zijn in het vinden van fraudeurs. In 2016 leidde één op de drie (gerichte) onderzoeken tot de opsporing van een fraudegeval.

Lik-op-stuk voor honderden fraudeurs
De verzekeringssector steekt veel tijd in het opsporen en aanpakken van fraude, zodat klanten niet onnodig meer premie betalen. Naar schatting betalen huishoudens enkele tientallen euro’s per jaar onnodig aan premie door oplichters die hun verzekeraar proberen te flessen. Sinds afgelopen najaar hebben verzekeraars de mogelijkheid om hun interne onderzoekskosten via een vaste schadevergoeding direct te verhalen op de daders. Via deze zogenoemde directe aansprakelijkheidsstelling, een bedrag van 532 euro, hebben al 505 verzekeringsfraudeurs ‘lik-op-stuk’ gekregen.

Het Verbond verwacht dat dit aantal de komende jaren fors zal oplopen en noemt de directe aansprakelijkheidsstelling een ‘zeer goed middel’ om verzekeringsfraude óók in eenvoudige zaken te ontmoedigen. Andere middelen zijn royement, registraties op waarschuwingslijsten en uiteraard het terugvorderen van uitgekeerde bedragen.

Onderzoeken en trends
De verzekeraars voerden vorig jaar 27.257 incidentonderzoeken uit, waarbij 10.001 fraudeurs werden gepakt. Meer dan de helft van de vastgestelde fraudes (5.598 gevallen) vond plaats tijdens de aan-vraagfase van verzekeringen. Deze vroegtijdige detectie is een grote kracht van verzekeraars. Het CBV signaleerde vorig jaar een aantal opvallende fraudevormen. Het centrum waarschuwde al eerder voor de ‘scooterfraude’, waarbij scooterrijders na een ongeval naast de materiële schade voor de scooter onterecht een fors bedrag claimden voor een jaar studievertraging. Momenteel ziet het CBV de trend dat steeds meer jongeren via een valse claim iets van de kosten van hun vakantie willen ‘terugverdienen’. In de eerste helft van 2017 verdubbelde het aantal valse claims in de leeftijdscategorie 25 tot 35 jaar bij reisverzekeringen ten opzichte van het aantal incidenten in dezelfde periode in 2015 en 2016.

Nieuw team cybercriminaliteit meteen in actie
De verzekeringssector beschikt sinds 1 juni over een Computer Emergency Response Team (i-CERT) om de digitale weerbaarheid van de sector te vergroten en – als zich cyberincidenten voordoen – de schade zoveel mogelijk te beperken. Het team, onder coördinatie van het CBV, is in de eerste weken al geregeld in actie geweest om verzekeraars te helpen met actuele informatie en adviezen over cyberdreigingen, zoals vorige maand bij de wereldwijde ransomware-aanval.


Over het CBV
Het CBV (Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit) ontwikkelt, monitort en bevordert een effectief beleid tegen verzekeringscriminaliteit. Deze afdeling binnen het Verbond van Verzekeraars is het aanspreekpunt voor verzekeraars, overheid (politie, justitie) en andere partijen voor de aanpak van verzekeringsfraude en andere vormen van verzekeringscriminaliteit. Samen met de leden van het Verbond en diverse publieke partners werkt het CBV aan methoden om financiële criminaliteit aan te pakken. Uitgangspunt is daarbij dat misdaad, en dus ook alle vormen van verzekeringscriminaliteit, niet lonend mag zijn voor de daders.


Was dit artikel nuttig?