Skip to Content

Herbouwwaardemeter Woningen 2023 gereed

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

De Herbouwwaardemeter Woningen 2023 is klaar en ook de inboedelwaarde-index is bekend. Beide gaan op 1 januari in en zijn geldig tot en met 31 december 2023.

De herbouwwaarde is het bedrag dat een verzekerde nodig heeft om een woning, als deze totaal verloren is gegaan, weer in dezelfde staat en volgens de huidige bouwvereisten op te bouwen. Het zal geen verbazing wekken dat die herbouwwaarde de laatste jaren flink is gestegen. Denk alleen maar eens aan de kosten om aan de eisen voor hernieuwbare energie te voldoen, het zogenoemde ‘gasloos bouwen’. Daarnaast is er ook al langer sprake van een overspannen markt van vraag en aanbod. En tot slot hebben verzekeraars te maken met sterk gestegen transport- en houtprijzen (dagkoersen).

Hernieuwbare energie en gestegen bouwkosten

Voor de nieuwe vereisten aan hernieuwbare energie die per gemeente, straat en pand kunnen verschillen, is besloten hiervoor (net als in 2022) een vast percentage van acht procent mee te nemen. Dit percentage is al verwerkt in de basisprijzen.
De prijsstijgingen als gevolg van de overspannen markt van vraag en aanbod, de sterk gestegen transport- en materiaalprijzen (dagkoersen), de huidige inflatie, de hoge energieprijzen en de verwachting dat deze situatie langere tijd zal aanhouden, brengen een grote onzekerheid met zich mee voor de bouwkosten. Voor deze onzekerheid is een vast percentage van vijf procent in de basisprijzen opgenomen.

Inboedelwaarde-index bekend

Dat brengt het nieuwe indexcijfer voor het bepalen van de inboedelwaarde op 182,1 (2022: 155,7 - 2021: 138,5). Het bijbehorende bedrag per punt voor de inboedelwaardemeter is 1.293,30 euro. De verklaring hiervoor is te vinden in de wereldwijde (financiële) situatie en de inflatie.

Advies: geef klanten garantie tegen onderverzekering

De Herbouwwaardemeter en Inboedelwaarde-index leveren een globale uitkomst op. De actuele prijzen kunnen immers schommelen en bovendien kunnen kosten afhankelijk zijn van een specifieke situatie. Daarom raadt het Verbond zijn leden aan om bij gebruik van de Herbouwwaardemeter de klant garanties te geven tegen onderverzekering.

Jaarlijkse aanpassing

De Herbouwwaardemeter wordt jaarlijks aangepast op basis van cijfers van een groot technisch adviesbureau. Dit bureau berekent de cijfers aan de hand van constructieprijzen, (innovatief) materiaalgebruik, en de aangepaste en uitgebreide bouwregelgeving. De cijfers houden geen rekening met actuele dagprijzen, omdat deze worden beïnvloed door golfbewegingen in de economie. Het Verbond gaat daarom uit van de structurele kostenontwikkeling.

Zowel de Herbouwwaardemeter als de Inboedelwaarde-index zijn hulpmiddelen voor verzekeraars die het Verbond geheel vrijblijvend ter beschikking stelt. Het staat verzekeraars vrij om andere indexcijfers of methoden te hanteren.

Bekijk de nieuwe Herbouwwaardemeter Woningen 2023
en de Inboedelwaarde-index

Shutterstock 2350151941

ESG Tech & Data event, 14 mei 2024

  • 14-5-2024
  • Bijeenkomst
  • Vakkennis

Als eerste op de hoogte met een account


Was dit nuttig?