Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Indexcijfers inboedels en gebouwen

De Inboedelindex en Herbouwwaardemeter worden door het Verbond geheel vrijblijvend aan verzekeraars ter beschikking gesteld. Het staat verzekeraars vrij om andere indexcijfers of methoden te hanteren.

 

 

Indexcijfer inboedels

Er zijn verschillende manieren om de waarde van inboedels te bepalen. Verzekeraars kunnen bijvoorbeeld onderstaande waarde-index gebruiken. Basis hiervoor is door het CBS ontwikkeld op verzoek van het Verbond van Verzekeraars. Elk jaar wordt de berekende index van het afgelopen jaar doorvertaald naar de index voor het komende jaar. De aanpassing is gestandaardiseerd en maakt gebruik van de geprognotiseerde prijs- en hoeveelheidsontwikkeling consumptie huishoudens voor het lopende jaar. Die wordt elk jaar door het Centraal Planbureau (CPB) in de Macro-Economische verkenning gepubliceerd.

De index houdt rekening met de prijs- en volumeontwikkeling van particuliere inkomens. Dat betekent dat waardeverandering anders dan door prijsveranderingen ook is meegenomen.

Basisjaar van de index is 1993 (=100).

1999

112,9

2000

116,3

2001

120,5

2002

125,2

2003

130,8

2004

137,3

2005

142,1

2006

141,6

2007

140,9

2008

141,0

2009

146,0

2010

149,8

2011

152,4

2012

150,7

2013

149,4*

2014

145,3*

2015

146,5*

2016

141,4*

2017

137,3*

2018

142,7*

2019

148

2020

147,9

2021

138,5

* Berekening door het Verbond van Verzekeraars (2017).

Herbouwwaardemeter Woningen

De Herbouwwaardemeter Woningen is een handig, niet verplicht hulpmiddel voor verzekeraars en verzekeringsadviseurs om op een snelle, eenvoudige manier de gemiddelde herbouwkosten van standaardtypen woningen vast te stellen. De herbouwwaarde is het bedrag dat een verzekerde nodig heeft om een woning –als deze totaal verloren zou gaan– weer op te bouwen in dezelfde staat en volgens de huidige bouwvereisten.

Jaarlijks actualiseert het Verbond van Verzekeraars de meter aan de hand van de dan geldende herbouwkosten. Een onafhankelijk technisch adviesbureau levert hiervoor gegevens aan. Bij de berekening wordt niet uitgegaan van de actuele dagprijzen. Deze prijzen worden immers beïnvloed door golfbewegingen in de economie. Daarom gaat het Verbond voor de herbouwwaardemeter uit van de structurele kostenontwikkeling. Om deze reden raadt het Verbond verzekeraars aan om bij gebruik van de herbouwwaardemeter de klant garanties te geven tegen onderverzekering.

De Herbouwwaardemeter wordt door het Verbond geheel vrijblijvend aan verzekeraars ter beschikking gesteld. Het staat verzekeraars vrij om andere indexcijfers of methoden te hanteren. De Herbouwwaardemeter is niet bedoeld voor consumenten. De verzekeraar of adviseur dient het formulier in te vullen.

De Herbouwwaardemeter Woningen is alleen digitaal beschikbaar.

Herbouwwaardemeter Woningen 2021:

Download de Herbouwwaardemeter Woningen 2021

De Herbouwwaardemeter Woningen 2021 is t/m 31 december 2021 te gebruiken.

Herbouwwaardemeter Woningen 2020:

Download de Herbouwwaardemeter Woningen 2020

De Herbouwwaardemeter Woningen 2020 is t/m 31 december 2020 te gebruiken.