Skip to Content

Inboedelindex en Herbouwwaardemeter

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Altijd op de hoogte?

Medewerkers van verzekeraars hebben met een account toegang tot extra informatie.

voordelen account

Het Verbond stelt de Inboedelindex en Herbouwwaardemeter aan verzekeraars ter beschikking. Het gebruik is vrijblijvend: het staat verzekeraars vrij om andere indexcijfers of methoden te hanteren.

Indexcijfer inboedels

Inboedelindex 2024

SEO berekende in opdracht van het Verbond op basis van gegevens van het CBS de inboedelindex. Elk jaar wordt de vastgestelde index van het afgelopen jaar vertaald naar de index voor het komende jaar. Die aanpassing is gestandaardiseerd en maakt gebruik van de geprognotiseerde prijs-en hoeveelheidsontwikkeling consumptiehuishoudens voor het lopende jaar. De index houdt rekening met de prijs-en volumeontwikkeling van particuliere inkomens. Dat betekent dat waardeverandering, anders dan door prijsveranderingen, ook is meegenomen.

Het nieuwe indexcijfer voor het bepalen van de inboedelwaarde is dit jaar vastgesteld op 177,1 (2023: 182,1). Het bijbehorende bedrag per punt voor de inboedelwaardemeter is € 1.257,79. De lagere uitkomst van de index ten opzichte van 2023 komt doordat het Centraal Planbureau (CPB) deze voor 2023 te hoog had ingeschat. Deze schatting bleek achteraf niet juist te zijn en deze is voor de index 2024 gecorrigeerd. 

Basisjaar van de index is 1993 (=100).

2024

177,1

2023

182.1

2022

155,7

2021

138,5

2020

147,9

2019

148

2018

142,7*

2017

137,3*

2016

141,4*

2015

146,5*

2014

145,3*

2013

149,4*

2012

150,7

2011

152,4

2010

149,8

2009

146,0

2008

141,0

2007

140,9

2006

141,6

2005

142,1

2004

137,3

2003

130,8

2002

125,2

2001

120,5

2000

116,3

1999

112,9

* Berekening door het Verbond van Verzekeraars (2017).

Herbouwwaardemeter Woningen

De Herbouwwaardemeter Woningen is een handig hulpmiddel voor verzekeraars en verzekeringsadviseurs. Hiermee kunnen zij snel en eenvoudig de gemiddelde herbouwkosten van standaardtypen woningen vast te stellen. De herbouwwaarde is het bedrag dat een verzekerde nodig heeft om een woning –als deze totaal verloren zou gaan– weer op te bouwen in dezelfde staat en volgens de huidige bouwvereisten.

Jaarlijks actualiseert het Verbond van Verzekeraars de meter aan de hand van de dan geldende herbouwkosten. Een onafhankelijk technisch adviesbureau levert hiervoor gegevens aan. Bij de berekening wordt niet uitgegaan van de actuele dagprijzen. Deze prijzen worden immers beïnvloed door golfbewegingen in de economie. Daarom gaat het Verbond voor de Herbouwwaardemeter uit van de structurele kostenontwikkeling. Om deze reden raden wij verzekeraars aan om bij gebruik van de herbouwwaardemeter de klant garanties te geven tegen onderverzekering.

De Herbouwwaardemeter is niet bedoeld voor consumenten. De verzekeraar of adviseur dient het formulier in te vullen.

Herbouwwaardemeter 2024

De Herbouwwaardemeter Woningen 2024 kun je tot en met 31 december 2024 gebruiken.
Download de Herbouwwaardemeter Woningen 2024

Herbouwwaardemeter 2023

De Herbouwwaardemeter Woningen 2023 kun je tot en met 31 december 2023 gebruiken.
Download de Herbouwwaardemeter Woningen 2023

Herbouwwaardemeter 2022

De Herbouwwaardemeter Woningen 2022 kun je tot en met 31 december 2022 gebruiken.
Download de Herbouwwaardemeter Woningen 2022

Herbouwwaardemeter Woningen 2021 

De Herbouwwaardemeter Woningen 2021 kun je tot en met 31 december 2021 gebruiken.
Download de Herbouwwaardemeter Woningen 2021

Herbouwwaardemeter Woningen 2020

De Herbouwwaardemeter Woningen 2020 kun je tot en met 31 december 2020 gebruiken.
Download de Herbouwwaardemeter Woningen 2020

Laatst gewijzigd op: 7-11-2023