Inboedelindex en Herbouwwaardemeter

Op deze pagina staat ook informatie speciaal voor leden. Log in voor toegang of vraag een account aan.

Het Verbond stelt de Inboedelindex en Herbouwwaardemeter aan verzekeraars ter beschikking. Het gebruik is vrijblijvend: het staat verzekeraars vrij om andere indexcijfers of methoden te hanteren.

Indexcijfer inboedels

Het CBS heeft de basis van onderstaande waarde-index ontwikkeld op verzoek van het Verbond van Verzekeraars. Elk jaar wordt de vastgestelde index van het afgelopen jaar vertaald naar de index voor het komende jaar. Die aanpassing is gestandaardiseerd en maakt gebruik van de geprognotiseerde prijs- en hoeveelheidsontwikkeling consumptiehuishoudens voor het lopende jaar. Het Centraal Planbureau publiceert die jaarlijks in de Macro-Economische verkenning.

De index houdt rekening met de prijs- en volumeontwikkeling van particuliere inkomens. Dat betekent dat waardeverandering anders dan door prijsveranderingen ook is meegenomen.

Er zit een groot verschil tussen het indexcijfer 2021 en 2022. De verklaring hiervoor is het volgende. In 2019 was de index berekend op 147,9. Daarna kwam de COVID-crisis. Het CPB ging ervan uit dat de consumptie hierdoor zou dalen met 5,8 procent. Dit omdat de verwachting was dat er veel ontslagen en faillissementen zouden zijn dan wel dat er meer gespaard zou gaan worden. Dit getal is onderdeel van de berekening van de index en daarom daalde de index voor 2021 naar 138,5. De verwachte daling is echter uitgebleven. In plaats daarvan zag het CBS een stijging van de consumptiegoederen die in een inboedel zitten in 2020 met 3,4 procent. Dit betekent dat de index achteraf gezien niet had moeten dalen maar juist had moeten stijgen. Het Verbond corrigeert met de methodologie altijd alle aanpassingen uit het verleden in één keer in de nieuwe index. Voor de index van 2022 wordt dan ook uitgegaan van het daadwerkelijke indexcijfers 2021 in plaats van het verwachte cijfer voor 2021. Voor volgend jaar verwacht het CPB opnieuw een groei van de consumptie en prijsstijging. Daarmee is het indexcijfer voor 2022 vastgesteld op 155,7.

Basisjaar van de index is 1993 (=100).

2022

155,7

2021

138,5

2020

147,9

2019

148

2018

142,7*

2017

137,3*

2016

141,4*

2015

146,5*

2014

145,3*

2013

149,4*

2012

150,7

2011

152,4

2010

149,8

2009

146,0

2008

141,0

2007

140,9

2006

141,6

2005

142,1

2004

137,3

2003

130,8

2002

125,2

2001

120,5

2000

116,3

1999

112,9

* Berekening door het Verbond van Verzekeraars (2017).

Herbouwwaardemeter Woningen

De Herbouwwaardemeter Woningen is een handig hulpmiddel voor verzekeraars en verzekeringsadviseurs. Hiermee kunnen zij snel en eenvoudig de gemiddelde herbouwkosten van standaardtypen woningen vast te stellen. De herbouwwaarde is het bedrag dat een verzekerde nodig heeft om een woning –als deze totaal verloren zou gaan– weer op te bouwen in dezelfde staat en volgens de huidige bouwvereisten.

Jaarlijks actualiseert het Verbond van Verzekeraars de meter aan de hand van de dan geldende herbouwkosten. Een onafhankelijk technisch adviesbureau levert hiervoor gegevens aan. Bij de berekening wordt niet uitgegaan van de actuele dagprijzen. Deze prijzen worden immers beïnvloed door golfbewegingen in de economie. Daarom gaat het Verbond voor de herbouwwaardemeter uit van de structurele kostenontwikkeling. Om deze reden raden wij verzekeraars aan om bij gebruik van de herbouwwaardemeter de klant garanties te geven tegen onderverzekering.

De Herbouwwaardemeter is niet bedoeld voor consumenten. De verzekeraar of adviseur dient het formulier in te vullen.

Herbouwwaardemeter Woningen 2021 

De Herbouwwaardemeter Woningen 2021 kun je tot en met 31 december 2021 gebruiken.
Download de Herbouwwaardemeter Woningen 2021

Herbouwwaardemeter Woningen 2020

De Herbouwwaardemeter Woningen 2020 kun je tot en met 31 december 2020 gebruiken.
Download de Herbouwwaardemeter Woningen 2020

Laatst gewijzigd op:19-10-2021