Skip to Content

Naar de kern van het verzekeringsrecht met Manon Pluymen

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Ze is advocaat, commissaris bij een onderlinge verzekeraar, docente van de Leergang Verzekeringsrecht (UvA) én draagt sinds kort bij aan onze course Basis Verzekeringsrecht. Pluymen: “Juristen nemen logischerwijs een centrale plek in bij juridische vraagstukken. Maar basiskennis is ook belangrijk als je niet juridisch bent geschoold. Je begrijpt elkaar beter.”

Juristen worden dag in dag uit door collega’s bevraagd over allerlei praktische zaken. Bijvoorbeeld over hoe om te gaan met polisvoorwaarden, wijzigingen, schadeafwikkeling of (digitale) communicatie. Volgens Pluymen nemen zij logischerwijs een centrale plek in. “Maar dat betekent niet dat anderen het verzekeringsrecht links kunnen laten liggen. Integendeel! Werk jij in de verzekeringssector? Dan herken je vast en zeker één of meer van de volgende praktijkvoorbeelden.”

Verzwijging

“Zo leidt de precontractuele mededelingsplicht tot veel vragen bij claimbehandelaars. Want wat moet je bijvoorbeeld doen als je een verzwijging ontdekt tijdens de schadeafhandeling? In ieder geval moet je de verzekeringnemer binnen twee maanden na de ontdekking van de verzwijging op de hoogte stellen. En de gevolgen van de verzwijging inroepen,” stelt Pluymen. “Maar vaak is niet duidelijk wanneer die termijn ingaat. Wanneer is sprake van een ontdekking? Bij een vermoeden? Of pas als de verzwijging is vastgesteld? Neem bijvoorbeeld een arbeidsongeschiktheidsverzekering en de gezondheidsverklaring. In geval van verzwijging is onder andere een jurist betrokken. Maar ook een medisch adviseur, claimbehandelaar en misschien ook wel mensen van acceptatie.”

Manon Pluymen, JPR Advocaten

Opzeggen vanuit verzekeraar

Of denk aan een opzegging vanuit een verzekeraar. Mag dat? En zo ja, kan dat per direct of met inachtneming van een opzegtermijn? Op basis van haar ervaring als advocaat weet ze dat in polisvoorwaarden soms verschillende termijn worden genoemd. Welke termijn geldt dan voor de opzegging? “Bij fraude is het eenvoudig. Dan kan een verzekeraar de polis direct opzeggen. Maar hoe handel je als je een polis wilt beëindigen om een andere reden, zoals een vertrouwensbreuk? Kortom; hier gaat het om een nauwkeurige en duidelijke redactie van de polisvoorwaarden én om het juist interpreteren daarvan.”

Elektronisch contracteren

En dan stipt ze nog iets aan. Hoewel het online afsluiten van polissen al jarenlang de praktijk is en veel verzekeraars of adviseurs een webportaal hebben, blijft elektronisch contracteren een bron van discussie. Verzekeraars die een polis per post verstrekken en voor de voorwaarden naar een digitale omgeving verwijzen, gaan de mist in. Waarom? Omdat de klant moet kunnen terugvallen op de polisinformatie die gold bij het aangaan van de verzekeringsovereenkomst. Voorkomen moet worden dat de polisvoorwaarden zich bevinden in een enkel door de verzekeraar te beheren omgeving. “Toch kom ik in de praktijk nog altijd zaken tegen waarbij de klant aangeeft dat hij de polisvoorwaarden niet heeft ontvangen. En daarom is het belangrijk dat ook beheerders van webportalen, productmanagers en communicatiespecialisten kennis hebben van wettelijke afspraken over het aangaan en opzeggen van een verzekeringsovereenkomst.”

Naar de kern

“Zoals je ziet, komt kennis van het verzekeringsrecht altijd goed van pas. Ongeacht wat voor soort werk je in de verzekeringsbranche doet. Sta daarom eens stil bij welke diensten of producten je aanbiedt. Werk je volgens de wet? Of zijn er in processen onbewust patronen geslopen die er niet helemaal meer bij aansluiten? Tijdens de course Basis Verzekeringsrecht gaan we samen naar de kern van verzekeren om de piketpaaltjes te achterhalen waarnaar we ons hebben te gedragen. Een welkome opfriscursus voor juristen. En relevant voor ieder ander in de sector, want je gaat elkaar beter begrijpen. Dat vermindert juridische discussies. Intern, maar ook met klanten.”

Nieuwsgierig naar de course?
Neem dan een kijkje op de opleidingspagina. Daar vind je meer informatie over het programma, de te behandelen onderwerpen, kosten en inschrijven. De eerstvolgende editie start op 26 september.


Was dit nuttig?