Skip to Content

Ledenvergadering Verbond akkoord met vernieuwd stelsel zelfregulering

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

De Ledenvergadering van het Verbond van Verzekeraars heeft vandaag het doorontwikkelde en geactualiseerde stelsel voor de zelfregulering goedgekeurd. “Er staat een geactualiseerd, robuust stelsel. Het is voor elke verzekeraar in een oogopslag helder wat er wanneer en op welke wijze door de onafhankelijke Stichting toetsing verzekeraars (Stv) wordt getoetst,” zegt Verbondsvoorzitter Willem van Duin in een reactie na afloop van de ledenvergadering. “Het is goed dat het Verbond alle leden door onze onafhankelijke auditors laat toetsen. Dat geeft de zelfregulering kracht en dat is winst voor iedereen,” benadrukt Elly Blanksma, voorzitter van Stv. Het vernieuwde stelsel wordt van kracht per 1 juli 2020.

Effectiever en efficiënter

Omdat de samenleving en verzekeraars continue aan verandering onderhevig zijn, is het van belang met enige regelmaat stil te staan bij de zelfregulering. Zo is het afgelopen half jaar de zelfregulering opgeschoond, geactualiseerd en is de toetsing effectiever en efficiënter ingericht. Stv zal in een periode van drie jaar de naleving van de Kerncodes Klantbelang onder de loep nemen. Dit gebeurt via deskresearch en interviews/audits. Daarnaast toetst Stv alle meer bedrijfsmatige, op de procesgang georiënteerde regelingen in een periode van vijf jaar via self-assessments. De toetsing geldt voor alle leden van het Verbond.

Jaarlijks onderzoek naar risico-thema

Een nieuw element in de zelfregulering is een jaarlijks onderzoek naar een risico-thema, gebaseerd op de actualiteit. “Het gaat hierbij om klantgerichte onderwerpen waar we als branche mee aan de slag willen, bijvoorbeeld omdat er veel vragen over worden gesteld, omdat het leeft en naar voren komt in de politiek en actualiteit,” licht Van Duin toe. Ieder najaar wordt uit een door het Verbond en Stv gezamenlijk opgestelde shortlist door Stv een thema gekozen waar de stichting vervolgens onderzoek naar zal doen.

Modules kwaliteitsverbetering

“Naast het doorontwikkelde zelfreguleringskader biedt Stv straks ook zogeheten ‘Modules kwaliteitsverbetering’ aan. Dit is een vrijwillige module aanvullend op de audits van de Kerncodes Klantbelang om verzekeraars te helpen de kwaliteit van hun dienstverlening verder te verbeteren,” vertelt Blanksma. “Deze aanpak heeft als doel verzekeraars te helpen zich verder te verbeteren zoals eerder gebeurde via het vrijwillige Keurmerk Klantgericht Verzekeren. Dit betekent dat Stv besloten heeft dat het Keurmerk, als logisch gevolg van de doorontwikkeling, in zijn huidige vorm komt te vervallen, maar verzekeraars hebben nog steeds de keuze om extra te investeren in deze voor de klant belangrijke aandachtsgebieden.”

Codewijzer en online tool

De door Stv te toetsen zelfregulering bestaat op dit moment uit 10 kerncodes en 45 meer bedrijfsmatige regelingen. Om verzekeraars hierin wegwijs te maken, is een codewijzer opgesteld om snel en eenvoudig kennis te nemen van de bindende zelfregulering. Daarnaast heeft het Verbond een online tool ontwikkeld waarmee verzekeraars in een oogopslag kunnen zien welke zelfregulering wel en niet op hen van toepassing is, op welke manier er getoetst wordt (een audit, self-assessment of toetsing via een ander orgaan) en wanneer (welk jaar, welk tijdvak).

De zelfregulering is één van de belangrijkste fundamenten onder de verzekeringssector en in het belang van zowel klant als verzekeraar. De doelstellingen zijn het behartigen van het klantbelang, het realiseren en waarborgen van een efficiënte bedrijfsvoering en het bestrijden van verzekeringsfraude en criminaliteit.


Klik op de afbeelding om in te zoomen.

Meer informatie

Bekijk de webpagina over zelfregulering voor meer informatie.


Was dit nuttig?