Skip to Content

‘Als gastdocent op het mbo verrijk je je eigen wereld en die van de studenten’

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

De Week van het geld vindt dit jaar in de laatste week van maart plaats. Mét een primeur. Na jaren van gastlessen in het basisonderwijs, worden er nu ook verzekeringslessen op het mbo gegeven. Waarom deze uitbreiding van het ‘lesprogramma’? Patricia Swienink, programmamanager Klantbelang en Reputatie, vertelt erover. 

Waarom is ervoor gekozen om ook lessen op het mbo aan te bieden?

“Ons doel met financiële educatie is dat mensen in staat zijn om verstandige financiële beslissingen te nemen. We weten dat het belangrijk is dat je in het onderwijs ook aandacht hebt voor financiële vaardigheden. Mbo’ers zijn tussen 16 en 22 jaar oud en moeten hun eerste financiële beslissingen gaan nemen, het is daarom belangrijk om kennis daarover bij te brengen. Hierbij kun je denken aan het afsluiten van een zorgverzekering, hoe zit het met stages of bijbanen, hoe financieer je een vakantie en wat komt er allemaal bij kijken als je op jezelf gaat wonen. Het volwassen leven gaat beginnen en het is van belang mbo’ers hierop voor te bereiden. Uit gesprekken met leerlingen en docenten weten we dat er echt behoefte is aan die kennis. Het Verbond en Wijzer in Geldzaken willen uiteindelijk bereiken dat financiële educatie onderdeel wordt van het curriculum. Maar tot die tijd vervullen wij, mede met de docenten, hierin een belangrijke bijdrage. We zien ook wel dat bij mbo-studenten soms financiële problemen beginnen door geldleningen of speculeren met crypto ’s. Het is een groep met een zekere kwetsbaarheid die extra kennis en vaardigheden goed kan gebruiken.”

Wat is (in grote lijnen) de inhoud van de gastles?

“De les sluit zoveel mogelijk aan bij de belevingswereld van de studenten en we gaan dus ook uit van concrete situaties; bijvoorbeeld het kopen van een scooter of mobiel, op jezelf gaan wonen of op reis gaan. Aan de hand van praktische voorbeelden geven we uitleg over wat verzekeren is en hoe het werkt. We geven ook aan dat verzekeren één manier is om een risico weg te nemen en benadrukken dat er ook andere manieren zijn zoals sparen. De bedoeling is om zoveel mogelijk met studenten in gesprek te gaan hierover. Om ze zelf aan het denken te zetten. Kennis beklijft namelijk veel beter als ze er zelf over nagedacht hebben.”

De gastlesgevers krijgen een training. Wat houdt deze training in?

“Ik kan me voorstellen dat het best spannend kan zijn om voor een groep mbo’ers te staan. Het is toch anders dan voor basisschoolleerlingen. Je hebt er andere vaardigheden voor nodig. We bieden daarom een specifieke training aan die bestaat uit twee delen. Deel één is echt didactisch; hoe introduceer je jezelf, hoe betrek je iedereen erbij, hoe reageer je op leerlingen die er weinig zin in hebben. Doel hiervan is dat je je prettig voelt voor zo’n groep. In het tweede deel gaan we aan de slag met de inhoud van de les en staan we stil bij hoe je de inhoud zo aansprekend mogelijk aan de man kunt brengen. De les gaat in op wat verzekeren is en op het solidariteitsbeginsel. Een flink deel bestaat verder uit cases uit de praktijk. In totaal duurt de les een uur.”

Op welk mbo-niveau worden de lessen gegeven?

“De les met de naam Zelfverzekerd! is geschikt voor alle niveaus en alle leergangen op het mbo. De les is gemaakt door de educatieve uitgeverij Code Name Future en is zo ingestoken dat het voor alle jaren relevant is. Uiteraard zal het gesprek dat in de klas gevoerd wordt iedere keer anders zijn, maar de basis van het verhaal is voor alle groepen gelijk.”

Staat de gastles op zichzelf of komt er nog een vervolg voor de studenten?

“Het kan een eenmalig iets zijn, waarbij mbo-docenten wellicht gastlessen toevoegen van de AFM, de Pensioenfederatie of de NVB. We zijn ook in gesprek met de stichting LEF (Leven en Financiën), die al jarenlang focust op financiële educatie op het mbo. Deze lessen zijn breder dan verzekeren en we kijken hoe we Zelfverzekerd! kunnen toevoegen aan het lespakket.”

Wordt er nagedacht aan verdere uitbreiding? Bijvoorbeeld lessen voor hbo-studenten of voor middelbare scholieren?

“We denken altijd na, maar de focus ligt nu echt op het mbo. De eerste prioriteit is om op deze scholen iets goeds neer te zetten. Ik ben tevreden als het lukt om gedurende het hele jaar structureel regelmatig deze lessen te geven. Het is een pilotjaar en ik hoop dat het echt lekker gaat lopen.”

Tot slot. Waarom is het leuk om gastdocent te zijn?

“Het is tweeledig. Ten eerste is het goed voor je eigen ontwikkeling om eens in een andere omgeving te zijn. Als je in staat bent om een goede les op het mbo te geven, vind je het nooit meer eng om een presentatie aan collega’s te geven. Het is goed om eens de bakens te verzetten en om met prikkels van buiten weer je eigen organisatie binnen te gaan. Je leert ook hoe de buitenwereld naar onze sector kijkt en dat is goed en leerzaam voor je eigen ontwikkeling. Ten tweede is het vanuit je maatschappelijke rol heel belangrijk om te doen. We vinden het in de verzekeringssector belangrijk dat jongeren in staat worden gesteld om goed met hun geld om te gaan; je doet ook echt iets zinnigs en iets goeds. Om goed beslagen ten ijs te komen, krijg je een goede training en je kan ook samen met een collega een les geven als daar je voorkeur naar uitgaat.”

Wil jij een gastles geven op het mbo of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Patricia; ze beantwoordt graag al je vragen.

 

 


Was dit nuttig?