Verzekeringssector werkt aan een eerlijker en schonere wereld

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

“Je verantwoordelijkheid nemen gaat voorbij je eigen portemonnee. Daarom is het een groot compliment waard dat jullie dit voor elkaar hebben gebokst.” Dat zei minister Hoekstra (Financiën) vanmorgen tijdens de ondertekening van het IMVO Convenant Verzekeringssector. Dit convenant moet maatschappelijk verantwoord beleggen voor verzekeraars internationaal mogelijk maken, zodat problemen als mensenrechtenschendingen, milieuschade en dierenleed worden voorkomen.

Naast minister Hoekstra was ook minister Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) aanwezig tijdens de feestelijke ondertekening. “Ontwikkelingssamenwerking is van ons allemaal”, zo benadrukte zij tijdens het panelgesprek. Ze onderstreepte daarnaast ook dat het convenant weliswaar “vrijwillig, maar zeker niet vrijblijvend is: wij gaan kijken en meten wie wat doet. Gedeelde welvaart is gedeelde veiligheid.”

Handtekeningen
In het Verbondsgebouw hebben de twee ministers vanmorgen - samen met maatschappelijke organisaties, de vakbeweging en het Verbond - hun handtekening onder het convenant gezet. Algemeen directeur Richard Weurding reageerde nuchter op het feit dat de Nederlandse verzekeringssector als eerste ter wereld een dergelijk convenant sluit. “Verzekeraars willen hun premie-inkomsten verantwoord investeren. Liefst drieledig: een investering moet passend zijn in het gekozen risicoprofiel, het moet rendement opleveren én bijdragen aan een duurzame wereld. Met dit convenant sluiten we een ambitieuze overeenkomst, die ook over de grenzen heen gaat. Dat maakt de IMVO-convenanten zo waardevol. Want of het nu gaat om klimaatverandering, mensenrechten, arbeidsomstandigheden of sociaal onrecht, wij willen onze verantwoordelijkheid nemen.”

500 miljard euro
Verbondsvoorzitter Willem van Duin zette namens alle leden zijn handtekening onder het convenant, dat is bedoeld om samenwerking tot stand te brengen tussen alle betrokken partijen om problemen in de (internationale) keten te voorkomen en aan te pakken. “Onze sector investeert zo’n 500 miljard euro in bedrijven en overheden, maar verzekeraars doen meer dan alleen financiële risico’s afdekken. Wij proberen ook risico’s te voorkomen en een bijdrage te leveren aan thema’s als klimaatverandering.”
Van Duin benadrukte dat verzekeraars zich al langer druk maken om afspraken over verantwoord beleggen. “Wij moeten al sinds 2012 voldoen aan de regels van de Code Duurzaam Beleggen van het Verbond. Met dit convenant sluiten wij als eerste verzekeringssector ter wereld een brede en ambitieuze overeenkomst om ons te bekommeren over het milieu, mensenrechten en dierenleed.”

Rol SER
Het Convenant Verzekeringssector is het zevende convenant op het gebied van Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Vijf zijn onder begeleiding van de SER tot stand gekomen, dat het convenant faciliteert, maar ook let op het nakomen van de gemaakte afspraken. Daar is voorzitter Mariëtte Hamer best trots op: “Het IMVO convenant voor de verzekeringssector is het resultaat van inzet van partijen die van nature niet altijd even gemakkelijk met elkaar aan tafel zitten. Ik ben er trots op dat wij dat als SER hebben kunnen faciliteren. De samenwerking zal bijdragen aan een eerlijker, veiliger en schonere wereld.”

Meer informatie is te vinden op de site van IMVO Convenanten.

 


Was dit artikel nuttig?