Skip to Content

Informatiedocument verzekeringen Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Naar verwachting treedt op 1 januari 2024 de nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking. In de wet is opgenomen dat uitvoerders van bouwprojecten schriftelijk en ondubbelzinnig informatie moeten geven aan de opdrachtgever.

Zo moet de uitvoerder zijn verplichtingen nakomen tot uitvoering van het werk. Daarnaast moet in de informatie zijn opgenomen hoe zijn aansprakelijkheid voor gebreken is geregeld. Het gaat om gebreken die, die aan hem zijn toe te rekenen die door een verzekering dan wel een andere financiële zekerheid is of wordt gedekt.

Informatiedocument

In elke fase van het bouwproces zijn  verschillende mogelijkheden om deze risico's te verzekeren. In het informatiedocument staan per fase algemeen beschikbare verzekerings- en garantieproducten beschreven. Met daarbij vermeld wie de verzekering afsluit en wie na een schade de begunstigde is en dus wordt gecompenseerd. Dit is algemene informatie; dekkingen kunnen verschillen per aanbieder.

Laat je daarom vooraf en tijdens de voorbereidingen en het bouwproces goed voorlichten door jouw verzekeraar of verzekeringsadviseur.


Was dit nuttig?