Financiële educatie

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

De verzekeringssector wil de klant nadrukkelijker bijstaan in het omgaan met risico’s. Wij zien een rol voor de branche als het gaat om preventie/bewustwording en financiële educatie. Hierbij is versterking financiële weerbaarheid van kwetsbare groepen, bijvoorbeeld d.m.v. financiële educatie en aandacht voor de schuldenproblematiek een belangrijk thema.

Via het platform Wijzer in geldzaken ondersteunt het Verbond de inspanningen voor het vergroten van de financiële (zelf)redzaamheid van Nederlanders. We nemen zitting in de programmaraad, stuurgroep en expertteams. Ook doen we mee aan Pensioen3daagse en de Week van het geld.

Week van het Geld

De Week van het geld is een initiatief van Wijzer in geldzaken om kinderen en jongeren te leren omgaan met geld, op school en thuis. In 2021 vindt de 10e editie van deze nationale projectweek plaats van 22 tot en met 26 maart. Door kinderen en jongeren financieel bewust te maken, wordt de basis gelegd voor financiële zelfstandigheid op volwassen leeftijd. Immers, jong geleerd is oud gedaan! Immers, jong geleerd is oud gedaan! Kijk voor een overzicht van alle activiteiten op www.weekvanhetgeld.nl.

Fix je Risk

Het is belangrijk om tenminste één keer per jaar kinderen, ouders en docenten te laten stilstaan bij het omgaan met geld en de financiële gevolgen van risico’s. Verzekeringen spelen daarin een belangrijke rol. Voor de Week van het geld is het digitale spel Fix je Risk ontwikkeld. Op speelse en interactieve wijze gaan gastlesdocenten met Fix je Risk in op de rol van verzekeringen in onze maatschappij. Het afdekken van risico’s en het bieden van zekerheid maakt vele activiteiten en bedrijvigheid mogelijk.

Je kunt deze video alleen afspelen als je onze marketingcookies accepteert.
Dat is niet onze keuze, maar het gevolg van wetgeving. Wij gaan uiteraard netjes met je gegevens om.

MoneyWays

Één vijfde van de Nederlandse jongeren neemt grote risico's als het op geld aankomt, met mogelijk armoede en schulden tot gevolg. Veel jongeren hebben geen zicht op hun inkomsten en uitgaven, en kunnen hierdoor in de financiële problemen komen. Er wordt nog steeds te weinig over gepraat of pas als het (veel) te laat is. Geldzaken zijn nog altijd taboe, terwijl geld alle leefgebieden beïnvloedt; opleiding, wonen en (psychische) gezondheid.

MoneyWays is een preventief peer education programma dat dit schooljaar in 1.000 kassen in heel Nederland staat. Binnen MoneyWays is niet alleen aandacht voor de kennis en kunde over omgaan met geld, maar ook voor de sociaal-emotionele kant ervan, zoals groepsdruk, verleidingen en schaamte. Jonge rolmodellen – peer educators – die dichtbij de doelgroep staan, delen in drie lessen naast hun kennis over geld(zaken) hun persoonlijke ervaringen met jongeren. Zo breken zij het gesprek open en verminderen de barrière om hulp te vragen.

Om het urgente thema ‘verzekeren’ te integreren binnen MoneyWays, zijn het Verbond van Verzekeraars, Diversion en het Nibud in het schooljaar 2015-2016 een samenwerking aangegaan. Verzekeren is vervolgens integraal onderdeel geworden van het lesmateriaal van MoneyWays. Dit is ook nodig want er heerst nog veel onwetendheid over verzekeren onder jongeren.

Met Moneyways brengen Diversion en het Nibud verschillende partijen bijeen die verantwoordelijkheid voelen voor de strijd tegen armoede- en schulden - problematiek: de Rijksoverheid, gemeenten, bedrijven, private fondsen en scholen door heel Nederland. En niet zonder succes: intussen hebben meer dan 60.000 jongeren in meer dan 60 gemeenten het programma gevolgd.

Meer weten over het programma of interesse om als partner of school aan te sluiten? Kijk op www.moneyways.nl of mail de projectleider Dominique Snel (dsnel@diversion.nl).

Je kunt deze video alleen afspelen als je onze marketingcookies accepteert.
Dat is niet onze keuze, maar het gevolg van wetgeving. Wij gaan uiteraard netjes met je gegevens om.

Partners

Laatst gewijzigd op:03-04-2020