“Digitaal lesgeven is mij honderd procent meegevallen”

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Tijdens de Week van het geld heeft Paul de Jong drie online Fix je Risk-gastlessen gegeven op basisschool Het Kompas in Meppel. Zijn grootste uitdaging vooraf: hoe kan ik het beste communiceren met de kinderen en zorgen voor interactie? “Dat digitaal lesgeven is mij honderd procent meegevallen”, vertelt hij achteraf.

In het dagelijks leven is Paul de Jong accountmanager pensioen bij Allianz. En vader van drie kinderen. Zijn oudste zit in groep 4 en is acht jaar, de middelste is zes jaar en de jongste van drie mag nog net niet naar Het Kompas in Meppel. Vorig jaar had De Jong zich al aangemeld voor het geven van gastlessen, maar toen ging de Week van het geld niet door. Dit keer wel en hij beleefde zijn vuurdoop, in een digitaal jasje.

PowerPoint presentatie

De Jong besloot niet over één nacht ijs te gaan en heeft een eigen PowerPoint presentatie gemaakt van het theorie-deel van de Fix je Risk-gastles. “Ik heb de standaard-presentatie iets omgegooid en er wat meer interactie in gedaan, zodat de kinderen niet te lang in de luisterstand hoefden.”
Eigenlijk heeft De Jong de presentatie, die is bedoeld om in de klas te geven, ‘vertaald’ naar een digitale versie. “Zo heb ik enkele details aangepast, maar het belangrijkste is dat ik het aantal kliks wilde beperken. Als de docent per slide vijf keer moet klikken en ik dat online moet aangeven, werkt dat niet. Die kliks heb ik daarom omgezet in tijd. Mijn presentatie was op het digibord te zien, zodat ik de klas kon zien. En andersom konden de kinderen mij op de laptop zien. Ook tijdens het spelen van Fix je Risk was ik erbij. De docent was de quizmaster en ik heb (online) met de klas meegekeken. Super leuk om steeds een ander groepje te zien juichen. De vertaalslag en de communicatie met de docent leverde mij al met al in de voorbereiding meer werk op, maar het resultaat was er wel naar.”

Gratis PowerPoint
De PowerPoint presentatie die De Jong speciaal voor zijn digitale les heeft gemaakt, stelt hij belangeloos ter beschikking. Het goede nieuws is namelijk dat er tot de zomervakantie Fix je Risk-gastlessen kunnen worden gegeven. Interesse? Meld je dan bij de contactpersoon van jouw organisatie of neem contact op met Patricia Swienink van het Verbond van Verzekeraars.
Interesse in de presentatie van Paul? Mail dan naar weekvanhetgeld@verzekeraars.nl.

De nieuwste iPhone

Tijdens de (theorie)les wilde De Jong de leerlingen vooral bewustmaken hoe ze met geld en verzekeringen moeten omgaan. “Naast het bekende voorbeeld van de auto die na drie maanden premie betalen wordt gestolen, heb ik nog een eigen meerkeuzevraag in de PowerPoint opgenomen.”
Die meerkeuzevraag gaat over een nieuwe telefoon. Na een tijd sparen, hebben de kinderen eindelijk duizend euro bij elkaar en de nieuwste iPhone wordt aangeboden voor 999 euro. Wat doe je? A. Ik koop ’m meteen, B. Ik spaar nog wat, maar koop ’m alsnog, C. Ik koop liever een ouder en goedkoper model, of D. Ik doe het nog wel even met mijn oude. De Jong: “Uiteraard koos een aantal kinderen voor optie A. Supergaaf, de volgende dag naar school met je nieuwe iPhone. Lekker showen, maar helaas op de terugweg naar huis, glijdt de iPhone uit je zak, valt op straat en er rijdt een auto overheen. Je had ’m niet verzekerd, want je geld was op, dus nu heb je niks. Zo snel kan het gaan.”

Enthousiasme

Met het eigen voorbeeld wilde ik de kinderen vooral aan het denken zetten, benadrukt De Jong. “Ik vind het belangrijk dat ze jong leren met geld om te gaan en risico’s te beoordelen. Dat lukt in de spelvorm Fix je Risk heel goed. Kinderen snappen het snel. Maar het leukste blijft natuurlijk hun enthousiasme. Als ik met volwassenen over verzekeren praat, komt er al gauw een oordeel bij kijken. Bij kinderen niet. Sterker nog, een van de docenten van de drie groepen acht waar ik lesgaf, zei later: ‘ik heb nog nooit iemand zo hard horen juichen dat zijn huis in de fik stond’. En dan is dit maar één les die over geld en risico’s wordt gegeven, kun je nagaan wat er gebeurt als omgaan met geld meer in het onderwijs wordt ingebed.”


Was dit artikel nuttig?