Skip to Content

Preventie, ‘schone lei’ en vangnet bij betalingsproblemen

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Verzekeraars komen met een uitgebreid pakket aan maatregelen om klanten die in de nasleep van de coronacrisis in financiële problemen komen, nog beter bij te staan. Zo kunnen klanten die een schuldsaneringstraject succesvol hebben afgerond, zich daarna met een 'schone lei' weer verzekeren. Tijdens de schuldsanering is er voor hen een betaalbare vangnetverzekering die de belangrijkste risico’s afdekt.

Over deze en andere aspecten heeft het Verbond van Verzekeraars afspraken gemaakt met zijn leden, de vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren NVVK en de Vereende, de organisatie die verzekeringen aanbiedt voor bijzondere situaties.

Corona
Volgens algemeen directeur Richard Weurding van het Verbond van Verzekeraars leidt de coronacrisis tot nu toe niet tot extra betalingsproblemen als het om verzekeringen gaat, maar bereidt de sector zich voor op een periode waarin meer mensen behoefte hebben aan ondersteuning.

Weurding: "Dat begint met een luisterend oor, maatwerk, het sneller treffen van een regeling, zo nodig doorverwijzen naar schuldhulp, goede afspraken over incasso en het sluitstuk is een tweede kans voor mensen bij wie de schulden succesvol zijn gesaneerd. Na een geslaagde schuldhulpverlening zal het feit dat iemand ooit als wanbetaler is geroyeerd geen belemmering meer zijn bij de acceptatie voor een nieuwe verzekering".

Voor klanten van schuldhulpverleners wordt de mogelijkheid geopend om bij de Vereende een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) en een inboedelverzekering af te sluiten tegen een verlaagde premie als het niet lukt een reguliere verzekering af te sluiten. De Vereende en NVVK werken hierbij samen met 18 gespecialiseerde assurantieadviseurs. Bert Sonneveld, manager marketing en acceptatie bij de Vereende: "Onze premies waren geen oplossing maar een extra hobbel voor de start van een schuldhulpverleningstraject. Die hobbel hebben we nu weggenomen. Want hulp zoeken bij schulden verdient het om beloond te worden".

Signalering
Vroeg signaleren dat er mogelijk problemen zijn is volgens schuldhulpverleners erg belangrijk om erger te voorkomen. Verzekeraars merken vanwege de maandelijkse incasso vaak als eerste dat er mogelijk iets schort. Weurding: "De procedures zijn in de sector keurig ingericht, met meerdere herinneringen en waarschuwingen. Maar een belangstellend telefoontje in de categorie: kunnen we ergens mee helpen? kan al een groot verschil maken. Alles is erop gericht om de cirkel te doorbreken".

Een aantal verzekeraars werkt hierbij nu al nauw samen met bijvoorbeeld het project Geldfit.nl. Medewerkers van verzekeraars krijgen het aanbod om een cursus van het Nibud te volgen waarmee zij mensen in hun eigen omgeving kunnen bijstaan.

Protocol
Over een flink aantal aspecten zijn bindende afspraken gemaakt. Zo zijn er in het protocol bij betalingsachterstanden bepalingen opgenomen met betrekking tot het contact en informatievoorziening aan de klant, voor de eisen die aan incassopartners worden gesteld en bepalingen met betrekking tot de schuldhulpverlening. Een en ander is ook vastgelegd in een convenant met de NVVK.

 

Mediacontact

Paul Koopman, woordvoerder. Werkt op maandagochtend, dinsdag, woensdag en donderdag.
Telefoonnummer: 070 - 3338698
Mobiel: 06 - 53725923
E-mail: p.koopman@verzekeraars.nl

Aandachtsgebied:

Pensioen, arbeidsmarkt, zzp’ers, beleggingsverzekeringen, bodemdaling, hypotheken, uitvaart, klantbelang

Was dit nuttig?