Skip to Content

‘Sneller innoveren, dat houdt iedereen bezig’

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden Log in voor toegang of vraag account aan.

Aldus Harold Mahadew, in het onlangs verschenen Trendzicht van de AFM. De senior beleidsadviseur distributie en verkoop bij het Verbond en verantwoordelijk voor innovatiebeleid, pleit daarom voor meer samenwerking rondom digitalisering waardoor innovaties sneller tot stand kunnen komen. “En daarvoor is ook een goede samenwerking met en tussen toezichthouders nodig. Dus niet alleen tussen AFM en DNB, maar betrek ook ACM en AP.”

Hoewel Mahadew het liefst focust op de voordelen van digitalisering, zoals betere toegankelijkheid en lagere kosten, is hij zich ook bewust van de uitdagingen. ‘Verzekeraars denken heel goed na over hoe zij nieuwe technologieën inzetten. Vanuit het Verbond is er veel aandacht voor de ethische aspecten en het betrouwbaar omgaan met data. Daarin nemen wij beleidsmatig ook onze verantwoordelijkheid.

Toezichtsabritage

Mahadew is blij dat in AFM Trendzicht 2020 ook toezichtarbitrage aan bod komt. ‘Digitalisering zorgt ervoor dat grenzen vervagen. Het is een potentieel risico dat nieuwe partijen de Nederlandse markt betreden vanuit EU-lidstaten waar regelgeving anders is geregeld dan wij in Nederland gewend zijn. Het zou mooi zijn als we door goede samenwerking tussen toezichthouders een gelijk (Europees) speelveld kunnen blijven garanderen.’

AFM Trendzicht 2020

In AFM Trendzicht 2020 belicht AFM de belangrijkste trends die van invloed zijn op de wijze waarop de AFM toezicht houdt. Voor AFM zijn dat de ‘big five’: digitalisering, macro-economische ontwikkelingen, veranderingen in (Europese) regelgeving, politieke onzekerheid en de overgang naar een duurzame economie en samenleving. Deze trends vormen de basis voor drie toezichtthema’s en diepere analyses.

Shutterstock 2320781927

De AI-act voor verzekeraars 29 mei 2024

  • 29-5-2024
  • Webinar
  • Toepassing wet- en regelgeving
shutterstock_574939951.jpg

Verenigingsdag 2024

  • 26-6-2024
  • Event
  • Verzekeringsthema's

Was dit nuttig?