Wetsvoorstel herstel en afwikkeling verzekeraars

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

Het Verbond heeft in een brief aan de Eerste Kamer aandacht gevraagd voor het Wetsvoorstel herstel en afwikkeling van verzekeraars, dat op 19 juni door de Tweede Kamer is aangenomen. In de brief geven wij aan het voorstel te ondersteunen, omdat de belangen van polishouders nog beter worden geborgd, maar benoemen wij wel een aantal aandachtspunten.

Zo zouden verzekeraars graag zien dat er spoedig op Europees niveau een soortgelijk kader gaat gelden en dat zonneklaar is dat het voorstel geen nieuwe solvabiliteitscriteria introduceert.

Ook ontvangen wij graag van de minister de toezegging dat resolutieoverwegingen en het opstellen van een ex ante afwikkelplan geen onnodige belemmering mogen vormen voor een efficiƫnte bedrijfsvoering en dat DNB met het opleggen van dergelijke maatregelen dus uiterst terughoudend moet omgaan.

Tot slot staan wij in de brief stil bij de financiering van het nieuwe kader. Naar onze mening is het nogal eenzijdig om de rekening geheel bij de verzekeringssector neer te leggen.


Was dit artikel nuttig?