Verlaging toezichtskader Solvency II leidt tot meer innovatie

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content
17-07-2019

Als het aan het Verbond van Verzekeraars en Insurance Ireland ligt, krijgen InsurTechs die verzekeraar willen worden in de toekomst makkelijker voet aan de grond op de Europese verzekeringsmarkt. Een door beide brancheorganisaties ingediend voorstel bij EIOPA moet ervoor zorgen dat de nalevings- en rapportagelasten binnen het Europese Solvency II toezichtskader omlaag gaan. “Minder administratieve lasten, betekenen minder kosten. Dat biedt naast kansen voor kleine verzekeraars ook kansen voor InsurTechs met innovatieve businessmodellen”, aldus Harold Mahadew, beleidsadviseur bij het Verbond.

Drempels

Volgens Mahadew is het voor InsurTechs nu lastig om de sterk gereguleerde Europese verzekeringsmarkt te betreden en op te schalen. “Net als de traditionele verzekeraars, krijgen nieuwe spelers te maken met drempels in wet- en regelgeving. De eisen die volgen uit Solvency II zijn daar een voorbeeld van, maar ook het verkrijgen van een vergunning voor een startup is complex.”

Zo hebben alle 28 lidstaten op dit moment hun eigen spelregels, bovenop de Europese normen. Dit leidt tot veel gedoe, omdat InsurTechs die de markt willen betreden, in ieder land aan andere (lokale) regels moeten voldoen. Mahadew: “Een echt geharmoniseerde set van regels zou de toetreding een stuk makkelijker maken.”

InnovatieHubs en regulatory sandboxes in Europa

De vraag waarom InsurTechs zich makkelijk(er) in Europa moeten kunnen vestigen, beantwoordt Mahadew kort en krachtig. “De technologische ontwikkelingen buiten Europa lijken harder te gaan, zie ook het onlangs gepubliceerde FD-artikel 'Nu gaan ook de verzekeraars overstag voor het techgeweld'. De Europese Commissie wil daar verandering in aanbrengen en de concurrentie met Amerika en Azië aangaan. Nieuwe spelers zoals InsurTechs helpen de Europese markt innovatiever en competitiever te maken.”

Er worden in Europa gelukkig stappen gezet om innovatie aan te jagen. Dit heeft effect op zowel bestaande spelers als InsurTechs. Zo ontstaan er in verschillende landen InnovatieHubs. In Nederland hebben de AFM en DNB als één van de eerste toezichthouders in Europa zo’n Hub opgetuigd. Dit voorbeeld wordt nu door verschillende lidstaten opgevolgd. Onlangs kregen de AFM en DNB in een paneldiscussie in München daar groot applaus voor.

Het is de bedoeling dat alle lidstaten zo’n Hub realiseren. “Als de Hubs uiteindelijk internationaal samenwerken, kunnen de drempels rondom innovatie weggenomen worden”, legt Mahadew uit. “Daar maken wij ons als Verbond sterk voor. Een Europese sandbox is voor nu een brug te ver, maar wij zouden het wel erg toejuichen. Zeker als daar alle toezichthouders uit de verschillende toezichtsdomeinen echt gaan samenwerken.”

Partnerships

Innoveren kan op verschillende manieren, maar partnerships tussen verzekeraars en InsurTechs zijn volgens Mahadew trending. “Door middel van partnerships kunnen beide partijen een meerwaarde creëren voor de klant. Denk aan het sneller op de markt brengen van nieuwe producten en diensten gebaseerd op technologie. Een ideale situatie is dat elke verzekeraar, klein of groot met veel startups samenwerkt. Daar moet je wel op zijn ingericht. Zo is het van belang om het onboarding proces goed op de rails te hebben en startups snel duidelijkheid te bieden. Dat lijkt nu niet altijd soepel te lopen en hier is er een rol voor het Verbond.”

Rol Verbond

Als de brancheorganisatie wil het Verbond innovatie in de Nederlandse verzekeringssector nog sterker aanjagen. Door het creëren van een open platform kan een meerwaarde geboden worden. Verzekeraars, InsurTechs uit de hele wereld en andere innovators zullen elkaar in de toekomst sneller kunnen vinden via het nieuwe open netwerk, kennis delen en zo het InsurTech ecosysteem versterken.

Voor het Verbond, en daarmee ook voor Mahadew, staat 2019/2020 in het teken van het concreet maken van gemaakte verbindingen. “Op dit moment verkennen wij een verdere samenwerking met Plug and Play InsurTech uit Silicon Valley/München. Daarnaast is er deze zomer tijdens het jaarlijkse DIA Amsterdam een Memorandum of Understanding met InsurTech Hub München ondertekend. Deze MoU moet in de tweede helft van het jaar en begin volgend jaar leiden tot concrete plannen als gevolg van de samenwerking tussen onze ecosystemen. Een InsurTech die verzekeraar wil worden kan nu al lid worden. Andere InsurTechs kunnen diensten afnemen. Hierbij kunnen verzekeraars ook een belangrijke rol vervullen.

“Denk ook aan de optimalisatie van kennisdeling en talentmanagement. Uiteindelijk willen we hiermee een omgeving creëren waarin innovatie tot bloei komt in samenwerking met andere sectoren en waardoor onze klanten nieuwe vormen van dienstverlening tegemoet kunnen zijn. InsurTech speelt daarbij een belangrijke rol”, sluit Mahadew af.


Was dit artikel nuttig?