Reactie Verbond op Consultation Paper IGS

Op deze pagina is ook content beschikbaar exclusief voor leden, Log in om toegang te krijgen tot deze content

De Europese Commissie heeft EIOPA begin dit jaar om advies gevraagd in de ‘Call for advice on the 2020 review of the Solvency II Directive’. Naar aanleiding daarvan publiceerde EIOPA op 12 juli haar Consultation Paper over Insurance Guarantee Schemes (IGS). Het Verbond van Verzekeraars heeft daarop gereageerd. De herziening zal volgens planning in 2024 gereed zijn.

Bescherming polishouders

Het Verbond is geen voorstander van minimumharmonisatie op Europees niveau van verzekeringsgarantiestelsels. In ieder geval moet een dergelijke ontwikkeling in een bredere context worden geplaatst dan uitsluitend harmonisatie van verzekeringsgarantiestelsels. Uiteindelijk gaat het er om hoeveel bescherming polishouders “onder de streep” hebben met behulp van het reguliere Solvency II raamwerk, rangorde van rechten van polishouders in faillissement, de instrumenten uit de Wet herstel en afwikkeling verzekeraars en de financiering van de afwikkeling.

R&R raamwerk

Verder pleit het Verbond ervoor om de discussie over een IGS in samenhang te bezien met de discussie over het herstel- en afwikkelingskader (recovery & resolution - R&R). Naar onze mening zijn R&R en IGS feitelijk communicerende vaten. Als je R&R goed hebt ingeregeld (zoals in Nederland met het nieuwe herstel- en afwikkelingskader door middel van voorbereidende crisisplannen en afwikkelplannen), is er minder reden om een IGS te hebben. Een goed R&R raamwerk verkleint namelijk de noodzaak dat een beroep moet worden gedaan op een IGS.

Lees de hele consultatiereactie van het Verbond.


Was dit artikel nuttig?